Закрити
Особливості упровадження комп’ютерних технологій при вивченні німецької мови
FacebookTwitterLivejournal
Особливості упровадження комп’ютерних технологій при вивченні німецької мови

За останні роки комп’ютерні інновації стрімко входять у життя сучасної людини, змінюючи не тільки стиль, а й формуючи особистість нового покоління. На моє глибоке переконання, сучасна школа покликана, у першу чергу,надавати учням глибокі та змістовні знання, віднаходячи нові форми й методи, особливо при вивченні іноземних мов.

 

Проблема: «Особливості упровадження комп’ютерних технологій при вивченні німецької мови», обрана не випадково. За останні роки комп’ютерні інновації стрімко входять у життя сучасної людини, змінюючи не тільки стиль, а й формуючи особистість нового покоління. На моє глибоке переконання, сучасна школа покликана, у першу чергу,надавати учням глибокі та змістовні знання, віднаходячи нові форми й методи, особливо при вивченні іноземних мов. Безсумнівно, що в умовах доби технізації, завдання вчителя – активізувати пізнавальну діяльність учнів, залучаючи сучасні педагогічні технології - інформаційні, а саме  комп’ютерні інновації, інтернет-ресурси.

         Докорінні зміни, що відбулися з людством за останні 10 років, наперед визначили роль та місце персональних комп’ютерів та інформаційних технологій. Людина, що вміло та ефективно володіє технологіями та інформацією, має інший – новий стиль мислення, по-іншому підходить до оцінки висунутих проблем, до організації своєї діяльності. У сучасній школі інформатизація є найважливішим механізмом реформування освітньої системи, яка спрямована, по-перше, на підвищення якості, доступності, по-друге, ефективності освіти. Учитель на сьогодні, як ніхто інший, повинен рухатися в ногу з часом, а інколи  й випереджаючи його, саме він творить майбутнє своїх учнів. Усвідомлюючи, що сучасна школа  не встигає перебудовуватися до вимог часу, в якому вже існують учні, поставила перед собою  проблему -  упровадження комп’ютерних технологій «Особливості упровадження комп’ютерних технологій при вивченні німецької мови», доводячи тезу, що висуває час та новий стиль життя: без нових інформаційних технологій вже не можливо уявити сучасну школу й бути вчителем сучасного учня.

         Поступово,  крок за кроком, з пересторогою починала свій шлях в упровадження комп’ютерних технологій при вивченні німецької мови.  Для цього, у першу чергу, чітко окреслила мету: формування комунікативної культури учнів, навчання практичним навичкам німецької мови для подальшого активного спілкування і використання її  на практиці . Завдання полягає в тому, щоб створити такі умови практичному володінню мовою, вибрати такі методи навчання, які дозволили б кожному учню проявити свою активність та творчість, що не можливе без залучення комп’ютера.

         Різноманітність технічних засобів навчання, яскравість, захопливість комп’ютерних програм викликає неабияке зацікавлення учнів. Особисто моє знайомство з навчальними програмами відбулося в Мюнхені 2007 р. під час стажування за програмою «Викладачі за мир» («Pädagoginnen und Pädagogen für den Friede»), яку організували  освітяни з міста Мюнхена. Маючи можливість відвідувати різні навчальні заклади, познайомитися з інноваційними методиками викладання і відчути, як змінюється атмосфера уроку, підвищується зацікавленість учнів та студентів, якість засвоєння матеріалу, завдяки використанню комп’ютерних технологій, прийшло розуміння, що необхідно кардинально змінити форми й методи викладання німецької мови у школі, зробивши уроки більш ефективними, насиченими, творчими, інформаційними. З цього часу почалася кропітка робота по вивченню наукових обґрунтувань використання комп’ютерних технологій, вдосконалення знань комп’ютера, збір та накопичення необхідної інформації, ознайомлення з досвідом закордонних і вітчизняних вчителів у всесвітній мережі Інтернет. 

Сучасна дитина – це дитина технізованого суспільства, яка існує в комп’ютерному просторі  зазвичай більше, ніж у світі книжок. Це факт, з яким стикаються сучасні батьки. Одних це лякає, інші - усвідомлюють неможливість існування у світі без умінь працювати з комп’ютером. І саме тут життя ставить нові проблеми як перед батьками, так і перед учителями: виховати й сформувати культуру користування комп’ютером, що є чи не найважливішим на сьогодні.

         Отже, інформаційні технології в освіті сприяють не тільки розкриттю й розвитку індивідуальних здібностей учнів, активізації пізнавальної діяльності, а й формуванню інформаційної культури.

         Комп’ютерні технології дозволяють:

 • забезпечити високу наочність навчального матеріалу;
 • впроваджувати як колективну, так і індивідуальну роботу учнів;
 • накопичувати методичні матеріали;
 • підвищувати рівень інформаційної культури й освіти людини інформаційного суспільства;
 • охоплювати більший за обсягом матеріал, оцінювати й аналізувати його завдяки Інтернету;
 •  використовувати унікальні джерела інформації, що надає можливість  легко входити в інформаційно-освітній простір, «розсуваючи стіни класу»;
 • зберегти диференціальний підхід як в освоєнні матеріалу, так і в проблемних завданнях для рішення;
 • залучати навички самоосвіти, «перетворюючи навчання на радість відкриття»;
 • сприяти самоорганізації, саморозвитку,самоперевірці,творчості учнів.

Проблемами досліджень з використання новітніх інформаційних технологій при вивченні  іноземної мови займаються З.Г.Азімов, В.В.Бебих, В.П.Безпалко, Е.Н.Зайцева, Л.І.Мацько, Л.І.Скалій тощо. Тільки в останні роки у Вченій Раді ВАК України затверджуються теми дисертаційних досліджень з даної проблеми.

                                Технології  реалізації

За останні роки зросли вимоги щодо рівня оволодіння іноземною мовою учнями загальноосвітньої школи. Значне зростання інтересу до вивчення іноземної мови, зокрема німецької, в Україні викликане перебудовою вектора зовнішньоекономічної діяльності підприємств, застосуванням  нових форм співробітництва. Для задоволення цього запиту зроблено не мало: учні загальноосвітньої школи починають вивчати другу  іноземну мову з п’ятого року навчання, створено сучасні підручники, процес навчання інтенсифікується з урахуванням досліджень з педагогіки, психології, лінгвістики, методики навчання іноземної мови й інформатики.

З того моменту, як Інтернет в 90-і роки знайшов своє застосування у вивченні іноземних мов, він використовується, у першу чергу, для різного роду пошуку, для створення текстів, для роботи з сучасними й оригінальними матеріалами на мові, що вивчається, для аудіозавдань  з використанням справжніх звукових документів, для граматичної роботи, для роботи з онлайн-словниками, для роботи з інтерактивними вправами і вправами для заучування, які постійно використовую на уроках німецької мови. Поява електронної пошти, робота в групах новин і чатах, відеоконференції і онлайн-курси зробили можливим знайомство з культурою країни  мови, що вивчається.

Учні 8 класів ще рік тому зареєстрували кожен собі електронну адресу (а цьому треба було їх також навчити) з метою листування зі мною. При вивченні будь-якої теми одним із підсумовуючих завдань для них стає відправлення електронного листа із власними враженнями і пропозиціями, порадами, а то й просто спілкуванням німецькою мовою. Це дає певний ряд переваг: по-перше, зазираю у внутрішній світ дитини, починаю розуміти її проблеми, по-друге, виправляю помилки, формую культуру письмового діалогу для подальшого спілкування з німецькими школярами на сайтах друзів. Звичайно, що це займає багато часу, але як приємно і корисно дитині отримати листа від учителя.

Як показує досвід останніх років, використання Інтернету з його комунікативними складовими також відіграє все більшу роль у вивченні німецької мови як іноземної. З того моменту, як Єва Брайндл підібрала і представила в Інтернеті мовні курси і вправи для вивчення німецької мови як іноземної (Breindl 1997), кількість мультимедія-курсів німецької мови значно зросла.  Один тільки Гете-інститут надає 33 онлайн-пропозиції для вивчення німецької мови, які містять не тільки наочні граматичні матеріали, додаткові друковані матеріали, такі, як «Themen neu» тощо, сторінки з текстами і вправами, але й додаткові інтернет-вправи, які спрямовані на тренування певних мовних навичок. Семінари Гете-інституту, в яких я беру постійно  участь  вже протягом 3 років («Валіза  німецької мови» - 2009р. , «Шляхи одномовності на уроках другої іноземної мови» - 2010р. ), семінарів видавництва «Hueber», семінар «Інноваційні  підходи  та методи вивчення німецької мови, як іноземної», видавництва «Cornelsen» - 2010р.,  не тільки збагачують професійні знання, практично демонструють  використання інноваційних технологій, а й надихають на особистий творчий розвиток та самовдосконалення.

Поява інноваційних інформаційних технологій в педагогіці не є випадковістю. Наука вже давно шукає шляхи досягнення якщо не абсолютного, то високого і стабільного результату в роботі з класом у школі. У декого є заперечення філософського або практичного характеру. Однак усі згодні з тим, що певна адаптація школи до комп’ютерного століття необхідна. Єдиної ж думки про те, якою вона повинна бути, на сьогоднішній день не існує. Новітні мультимедійні засоби навчання відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості, знаходження і закріплення усіляких професійних навичок, дозволяють реалізувати принципово нові форми й методи навчання.

Перевага роботи з комп’ютером полягає в тому, що значно розширює можливості самих вчителів, сприяє індивідуалізації навчання, активізації пізнавальної діяльності учнів, а також дозволяє максимально адаптувати процес навчання до індивідуальних особливостей учнів. Тобто кожен учень отримує можливість працювати у своєму режимі, вибрати такий темп, при якому пройдений матеріал саме ним оптимально засвоюється.

Мультимедійні технології навчання надають можливості вчителю для досягнення дидактичної мети застосовувати як окремі види навчальної роботи, так і будь-який їхній набір, тобто спроектувати навчальне середовище. Орієнтовані на вчителя інструментальні засоби дозволяють йому оперативно поновлювати зміст навчальних і контролюючих програм відповідно до появи нових знань і технологій. Учитель одержує додаткові можливості для підтримки і спрямовування розвитку особистості учня, творчого пошуку й організації їхньої спільної роботи.

Комп’ютерні програми мають неоднозначні переваги як додаткові засоби навчання німецької мови. Вони дозволяють застосовувати індивідуальний підхід до учнів, враховуючи зацікавлення та можливості окремих дітей,  виховуючи й навчаючи людину інформаційного суспільства.

           Застосування комп’ютерних технологій на уроках німецької мови дозволяє:

 • прослухати діалоги, тексти, пісні, радіопередачі німецькою мовою;
 • здійснити заочну подорож містами, музеями, галереями тощо Німеччини;
 • розвивати практичні навички швидко змінювати граматичну структуру речення;
 • віднайти необхідні морфологічні елементи у запропонованому тексті;
 • деталізувати структуру тексту за заданими параметрами (сконструювати послідовність тексту, вилучити й поновити частини мови, відновити речення тощо).

           Переваги використання інформаційних технологій на уроках німецької мови:

 • Ілюстрація матеріалів з високою якістю картинки, а саме: репродукціями, діаграмами, фото, а також аудіо та відеоматеріалами.
 • Інформація привабить учнів, дозволить їм створити свої, індивідуальні асоціативні  відповідності тому ілюстративному матеріалу, який учитель  підібрав.
 • Презентації  «по кліку» дають можливість пристосувати темп подачі матеріалу до потреб учнів безпосередньо в процесі демонстрації і залишать час для можливих пояснень та уточнень, узагальнень, чого не дозволяє, наприклад, перегляд фільму.
 • Створивши презентацію один раз та зберігши її на електронних носіях, учитель зможе використовувати, доповнювати або змінювати її будь-коли.
 • Створюєте таку презентацію, яка відповідає саме вашим вимогам, потребам учнів та стилю подачі матеріалу.
 • Створивши власну презентацію, яка відповідає вимогам саме цього класу, учитель надає її у користування учням для самостійного опрацювання вдома як зразка для створення учнівських презентацій.
 •  

               Для створення презентації використовую наступне:

Обираю навчальну тему та мету створення презентації: введення матеріалу та демонстрація наочності до нього чи практичне застосування знань (заповнення пропусків у поданих словах та реченнях, відповіді на питання відповідно до поданого матеріалу, опис ілюстрації із застосуванням щойно вивчених слів, дискусія-коментар до фото або картинки тощо) або й поєднання обох аспектів. Зауважимо, що дидактичний матеріал використовується не тільки з метою навчити, а й виховати.

 

                    Важливим у створенні презентації є:

 • розробка сценарію, у якому структурую матеріал за слайдами;
 • назва кожного слайду презентації;
 • підбір наочного аудіо-, відео- та візуального матеріалу;
 • визначення із кольорами та стилем шрифтів і слайдів, хоча багатство засобів Power Point спокушає застосувати їх усі, але  в роботі мають бути не більше двох видів та кольорів шрифту; стилістичне рішення фону не повинно справляти агресивне та втомлююче враження, адже ми прагнемо звернути увагу аудиторії не на барви: кінцевий продукт не повинен нагадувати низькопробний рекламний ролик;
 • необхідність протестувати свій продукт на сторонніх глядачах та відкорегувати  презентацію відповідно до їх зауважень.

І найголовніше – всі використані форми та методи розраховані не на накопичення інформації, а на розвиток мислення дитини.

                             Застосування презентації на уроці:

 • Під час підведення підсумків уроку прошу дітей висловити своє враження від застосування нового методу навчання, щоб врахувати їх зауваження у подальшій роботі.
 • Демонстрацію презентації можна повторити на наступному уроці на етапі мовної розминки або активізації опорних знань, а також на підсумковому уроці – тоді вже можна доручити учням коментувати слайди презентації самостійно. І навіть якщо ви викладаєте у класі "просунутих ґакерів" і їх аж ніяк не вразили ваші титанічні зусилля – що ж, ось вам і тема для спільного проекту!
 • Не соромтесь звертатись за допомогою до учнів – адже вчитися ніколи нікому не пізно. А тим більше - вчителю у власних учнів.

Наступним етапом стає створення презентацій учнями. Таким чином за 2 роки виникли наступні учнівські презентації:

 • літні подорожі;
 • домашні улюбленці;
 • знайомтеся: це моя особиста територія!
 • Візитівка країни – носія мови;
 • Подорожую німецькомовними країнами (Швейцарія, Австрія);
 • Панове! Скуштуйте!

        Труднощі:

Незважаючи на те, що комп’ютерні технології мають колосальні інформаційні можливості і не менш вражаючі послуги, але все ж таки первинними залишаються дидактичні завдання, особливості пізнавальної діяльності учнів, обумовлені певною метою освіти. А отже, комп’ютер – суто засіб для реалізації мети та завдань, який надає унікальну можливість користуватися автентичними текстами, слухати й спілкуватися з носіями мови, тобто він створює природне мовне середовище.

         Сучасна дитина – дитина технізованого суспільства – аксіома, що не потребує доведення. Але у вербальному світі учень зазвичай користується тільки «стрілялками», «бродилками», багаторівневими іграми (від 6 до 12 років, а то й у подальшому житті), тому,  наприклад, робота з комп’ютером на більш професійному рівні для більшості учнів  абсолютно не знайома. По-перше, я, як учитель німецької мови, перебираю на себе функції, на першочерговому етапі, вчителя інформатики: знайомлю з технікою створення  відео- та аудіопрезентацій,  використанням  програми  Power Point роботою «по кліку» тощо. А по-друге, враховуючи те, що такі методи роботи для сучасної школи залишаються все ж маловикористовуваними, а навички несформованими, то на підготовчому етапі доводиться приділяти позаурочний час для відпрацювання комп’ютерної грамотності з т. зв. «чайниками».  І тут на допомогу приходять «ґакери», які зазвичай є у кожній групі (до процесу навчання, або ролі вчителя, залучаються самі ж учні, що для них є не тільки корисним, а й виховує здатність взаємодопомоги, реалізації тощо).

Процес використання комп’ютерних технологій на уроці через низку вищеокреслених  проблем  потребує від учителя кропіткої, зосередженої роботи, яка ні в якому разі не приносить миттєвих результатів – вона тривала у часі, - але вже на другому році навчання вражає своїми результатами, які на закладеній ґрунтовній базі здатні розвивати такі творчі здібності учнів, що стрімко набирають обертів і стають для вчителя співорганізаторами, співтворцями навчально-виховного процесу, що робить уроки інтерактивними.

Варто пам’ятати , що навчати мовленнєвій діяльності можна лише в спілкуванні,  живому спілкуванні, для чого необхідним є партнер. Комп’ютерні програми, CD-ROM диски, якими б інтерактивними вони не були, можуть забезпечити тільки квазіспілкування, тобто спілкування з машиною, а не з живою людиною. Виняток складають комп’ютерні телекомунікації, коли учень вступає в живий діалог (письмовий або усний) з реальним партнером – носієм мови. Отже, система навчання повинна бути вибудована таким чином, щоб учню була надана можливість знайомства з культурою країни-носія мови, першочергово навчити його поважати прояви іншої культури, підготувати до міжкультурного діалогу.

Попри всі колосальні можливості комп’ютера, навіть використання відео конференцій, мультимедійних засобів, варто пам’ятати, що це лише засоби вирішення певних методичних завдань, що стоять перед сучасним учителем.

               Література

 1. Беспалько В.П. Освіта та навчання за участю комп'ютерів (педагогіка третього тисячоліття). - М.: Видавництво психолого-соціального інституту; Воронеж: Видавництво НВО «МОДЕК», 2002.
 2.  Вєдєніна Л.Г. Теорія міжкультурної комунікації і значення слова / / Іноземні мови в школі, 2000. - № 5.
 3. Debbie Candau и др. Intel® «Обучение для будущего» (при поддержке Microsoft). М., 2002
 4. Інтернет-технології в середній школі. (Практичне керівництво). Під редакцією Рудакової Д.Т., Силаєва А.Г. - Москва: Проект Гармонія, Інк., 2001
 5. Ефременко В.А. Применение информационных технологий на уроках иностранного языка // Иностр.языки в школе.-2007.-№8.-С.18-21.
 6. Ольховская Л.И., Рудакова Д.Т., Силаева А. Г. «Золотая рыбка в «Сети» Интернет-технологии в средней школе. (Практическое руководство). М., Прожект Хармони, Инк., 2001.—168 с
 7. Форми та методи використання Інтернет-ресурсів на уроках іноземної мови. Журнал «Іноземні мови в школі» № 2,3 2001 Стаття Полат Є.С. «Інтернет на уроках іноземної мови».
Прикріплені файли
Автор: Алла Ерліх
Опублікував: chuchela , 28 Листопада 2012, 23:22. Переглядів: 5584
Видалити Відміна
Забанити Відміна