Закрити
Правопис і та и в словах іншомовного походження
FacebookTwitterLivejournal

Розробка уроку вчителя української мови та літератури СЗШ № 231 Кисельової З.Я. в межах роботи над методичною проблемою «Розвиток критичного мислення з використанням інтерактивних методик при вивченні української мови та літератури у 5-их класах»

Правопис і та и в словах іншомовного походження.

Урок з елементами інтерактивних технологій « Мозковий штурм » та « Ажурна пилка »

Мета:        визначити слова іншомовного походження, тлумачити їх значення за допомогою « Словника іншомовних слів »; пояснювати орфограму « і та и в словах іншомовного походження »; правильно писати слова з цією орфограмою; розвивати навички логічного мислення, роботи за алгоритмом; виховувати науковий підхід до сприйняття мови.

Тип уроку:       комбінований.

Обладнання:  Таблиця «Правопис і та и в основах слів іншомовного походження », картки-інструктажі  « Мозковий штурм » та « Ажурна пилка », словники, папки для індивідуальних завдань.

Хід  уроку

      I.            Мотивація навчальної  діяльності за інтерактивною вправою

 « Мозковий штурм»

   Ми часто замислюємося над тим, звідки приходять слова? Хто їх придумує? Свої  вони чи чужі? За підрахунками вчених, біля 10% слів майже у кожній мові – чужомовні. В українській мові теж значна кількість іншомовних слів, запозичених в різні часи і з різних мов. Немає народу, який жив би ізольовано від інших народів, тому немає й мови, вільної вид іншомовних слів.

   Якими шляхами потрапили й нині з’являються слова іншомовного походження в нашій мові? Це проблемне питання можна розв’язати методом колективного обговорення « Мозковий штурм ».  Уважно прочитайте картку – інструктаж « Мозковий штурм » і висловіть свої передбачення, записавши їх на дошці. У результаті проведення  

« Мозкового штурму » були визначені основні, на думку учнів, шляхи появи іншомовних слів в українській мові:

-         торгівельні та воєнні контакти з варягами (германо-норманськими племенами);

-         напади кочівників;

-         навала татаро-монгольскої орди;

-         економічні, політичні та культурні зв’язки з іншими народами;

-         війни;

-         перебування нашого народу під владою інших держав, зокрема Польщі, Австро-Угорщини, Росії;

-         перебування України в складі СРСР;

-         територіальна близкість з іншими народами;

-         розвиток науково-технічного прогресу;

-         комп’ютеризація та Інтернет.

Висновок. У процесі політичних, військових, економічних та культурних зв’язків України з іншими країнами і народами мандрували з мови в мову і слова. Багато запозичених слів стали звичними, деякі вживаються паралельно з українськими синонімами.

   II.            Актуалізація опорних знань учнів (заслуховування випереджувальних повідомлень учнів)

   Повідомлення учнів допоможуть визначити, які характерні граматичні ознаки мають слова іншомовного походження, як відрізнити слова, запозичені з найбільш поширених європейських мов, вони дадуть поради, як працювати з « Словником іншомовних слів ».

   Повідомлення першого учня: 

   Правила написання українських та іншомовних слів бувають зовсім різними, тому для правопису важливо розрізняти їх. Нам вдалося визначити, що іншомовні слова:

-   часто починаються голосними і, а, є: ідея, автомобіль, екзамен;

-   мають збіг голосних звуків: радіо,  океан, біолог;

-   для них характерний збіг приголосних звуків: тембр, демонстрант, сендвіч;

-   майже всі слова, які мають звук [ф]: фабрика, футбол, графік, сифон;

-   у них не чергуються о, є,з і, немає випадних о, є: бетон – бетону, бюлетень – бюлетеня;

-   важко визначити префікси і суфікси, а корінь може мати три і більше складів: температура, дисципліна, целюлоза;

- частина іншомовних слів з кінцевим голосним не відмінюється: кіно, пюре, рагу, шосе.

(Учень роздає однокласникам матеріали дослідження як пам’ятку розпізнавання іншомовних слів. )

 

 

   Повідомлення другого учня:

   У словниковому складі української мови можна зустріти слова, запозичені з різних мов. Значна частина їх засвоювалась разом з поняттями, предметами, явищами, які вони позначали. Багато слів увійшло в словник української мови на позначення понять науки, техніки, політики, культури, мистецтва із старогрецької та латинської мов (директор, диктант, географія, біологія тощо). Поповнювалася й поповнюється українська мова запозиченнями з російської, польської, англійської, французької, німецької, італійської та інших мов. Щоб легше розпізнавати слова, запозичені з найбільш поширених європейських мов, пропонуємо вам запам’ятати такі їх словотворчі особливості:

1.    Нам дала англійська мова,

Часто дж – початок слова:

Джерсі – в’язана тканина,

Джемпер – плетена кофтина,

Джем – желе из цукру й фруктів.

Джинси – це спортивны брюки.

Ще одна властивість мови:

Інг та инг – вінчає слово:

Смокінг – це вечірнє вбрання,

Мітинг – масове зібрання,

Спінінг всі рибалки знають,

Пудинг з рису випікають. 

2.    Нам дала французька мова

І поставила умову,

Щоб французьке кожне слово

зберегло свою вимову.

Часто чуємо в словах

Поруч вжиті у і а:

Є тканина – звуть муар,

Вздовж будинків – тротуар,

Дав театр репертуар,

Звуть кімнату будуар.

Пам’ятай про суфікс – ер:

Той, хто перший – піонер,

Міни заклада мінер,

В грі чи в танцях є партнер,

Орден носить кавалер.

Не забудь про суфікс аж:

У спідниці э корсаж,

Коням видають фураж,

Є в художника типаж,

Кольорове скло – вітраж.

3.    Німецька мова нам дала,

Її ознаки маєм,

Складні і дивні ми слова

Шт – нас починає:

Штандарт, штатив, штрих,

Штанга, штамп, штемпель.

   Є характерні особливості і в інших мовах. Та все ж значення переважної  більшості іншомовних слів, їх походження ми визначаємо за « Словником іншомовних слів ».

   Представник третьої групи стисло розповідає учням, як слід користуватися «Словником іншомовних слів », знайомить їх з «Великим тлумачним словником української мови », зразками перекладних словників.

III.            Представлення теми та очікуваних результатів

   Правопис іншомовних слів часто вимагає від нас засвоєння чітких правил їх вимови та написання. Сьогодні ми повинны вивчити правила вживання і та и в словах іншомовного походження. Один з учнів зачитує очікувані результати, стисло зафіксовані на дошці та детально визначені в додатку « дії учнів на уроці », який знаходиться в індивідуальних папках в кожного учня.

 

IV.            Подання нової  інформації

1. Робота з підручником, опрацювання учнями параграфа.

2. Ознайомлення з матеріалами таблиці « Написання і та и в основах слів іншомовного походження ».

( Зразки таблиці має кожен учень у своїй папці )

 

   V.            Інтерактивна вправа « Ажурна пилка »

1.     Визначення мети вправи:

-         глибоко усвідомити матеріал уроку за короткий проміжок часу;

-         поглибити навички роботи в групах.

2.     Створення « домашніх » та «експертних» груп.

3.     Визначення завдань групам.

   « Червоні » - вивчити та сформулювати правила написання і в словах іншомовного походження. Записати у зошит такі слова: інструкція, відеофільм, Іліада, візаві, пілот, мітинг, журі, амбіції.

   Пояснити написання і в цих словах, за допомогою « Словника іншомовних слів », визначити значення підкреслених слів.

« Сині » - вивчити та сформулювати правила написання и в словах іншомовного походження. Дібрати  речення-алгоритм для кращого запам’ятовування правила « дев’ятки ». Зразок: Цить, жінко, чоловік заспіває « Реве та стогне Днепр широкий ».

   Записати в зошити слова, вставити пропущені букви.

   Д…кція (вимова), т…раж (кількість примірників друкованого видання)ф…зична (праця), с…рени (різкі звукові сигнали), ц… тата (дослівний уривок з тексту), ж…рафа, ч…нара (східний платан), ш…фер (штучний покрівельний матеріал), р…туал.

   « Жовті » - пояснити алгоритм написання і та и в словах іншомовного походження, що означають власні назви, дібрати свої приклади.

  « Зелені » - презентувати словничок слів-вийнятків із правила «дев’ятки», пояснити правила написання і в словах іншомовного походження.

   Слова-винятки: всупереч правилу «дев’ятки» и пишеться після приголосних (найчастіше після г, х, п, к, л, м, в, н, б) перед наступними приголосними у словах:

а) в найдавніше запозичених із тюркських мов, що починаються на –баш (голова) та –ки : башлик, башкир, кишлак, кисет, кинджал, килим;

 б) у церковних назвах: диякон, єпископ, схима, митрополит, католик;

в) а також у деяких словах, що часто вживаються: жасмин, лимон, гиря, мигдаль, канитель.

 

Букву ї пишемо:

   а) після літер та позначення голосних: інтуїція, Каїр, еліпсоїд;

   б) у словах, що закінчуються на –їзм: героїзм, атеїзм.

4.    Робота в « домашніх » групах.

           Завдання – опрацювати правила написання і та и в словах іншомовного  походження на такому рівні, щоб можна було дохідливо їх передати іншим. Виконавши визначені завдання, учні розходяться до « експертних » груп відповідно кольору своєї картки.

5.    Робота в «експертних» групах.

          Члени «експертних» груп вислуховують по черзі кожного представника « домашньої » групи і таким чином отримують повну інформацію про правопис написання і та и в словах іншомовного  походження.

   Примітка: у кожній експертній групі повинні бути представлені із кожної « домашньої » групи.

6.    Повернення в « домашні » групи.

          Кожен ділиться інформацією, отриманою в «експертних» групах, при потребі один одному допомагає з’ясувати незрозумілі правила чи приклади.

   Основне завдання «домашніх» груп на цьому етапі – корекція та остаточне узагальнення всієї інформації.

   У сильному класі можна запропонувати групам виконати вправу: дібрати українські відповідники  до слів іншомовного походження, пояснити написання  і та и.

   Горизонт – обрій, аплодисменти – оплески, турист – подорожній, гігантский – величезний, орфографія – правопис, вакцина – щеплення, дефіцит – нестача, дискусія – суперечка, абітурієнт – вступник, симпатія – приязнь, апатичний – байдужий, млявий.

VI.            Підбиття підсумків. Рефлексія.

·       З якими граматичними поняттями ми працювали на сьогоднішньому уроці?

·       Чи повністю тотожні поняття «запозичені» та «іншомовні» слова?

·       Чи зможете ви після сьогоднішнього уроку визначити слова іншомовного походження?

·       Що треба враховувати при написанні і та и в словах іншомовного  походження?

·       Чи доцільним було на уроці заслуховування учнів з випереджувальними повідомленнями?

·       Чому кожному з нас треба знати правила написання і та и в словах іншомовного  походження?

·       Як ви вважаєте, чи досягли ми очікуваних результатів?

·       Що допомогло опанувати складний граматичний матеріал?

·       Які труднощі виникали при виконанні вправи «Ажурна пилка»?

·       Що ви порадите однокласникам для подолання труднощів?

·       Чи існують, на вашу думку, мови без запозичених слів? Чому?

·       Чи втрачає українська мова свою неповторність від надмірного вживання іншомовних слів?

·       Чи можна в часи розвитку науково-технічного прогресу, комп’ютеризації та Інтернету обійтися без чужомовних слів?

·       Які слова Т.Г. Шевченка є для кожного з нас своєрідною вказівкою щодо вживання слів іншомовного походження?

Примітка: На стенді в класі є слова Т.Г. Шевченка:

Учитеся, читайте,

Й чужому научайтесь,

І свого не цурайтесь.

Висновок  учителя:  Абсолютно чистих мов, вільних від запозичень, у світі немає, тому що не існує народу, який би жив ізольовано, не контактуючи з іншими народами. Запозичення – природне явище в розвитку мов, проблеми частіше виникають при вживанні іншомовних слів. Слушною порадою щодо їх використання, крім слів Т.Г. Шевченка, можуть бути слова відомого українського поета Володимира Самійленка: « У питанні про те, в якій мірі чужомовні слова можуть увіходити в українську мову, можна прийняти такий принцип: не цуратися їх, але не бгати в нашу мову без міри». І все ж, коли не обійтися без уживання слів іншомовного походження, то слід дотримуватись певних правил. (В індивідуальних папках учнів є «Пам’ятка використання іншомовних слів».) Викликані учні по черзі запитують основны положення пам’ятки:

-         не використовуйте іншомовних слів, якщо не знаєте їхнього значення;

-         правильно наголошуйте іншомовні слова;

-         намагайтесь обходитись без чужомовних слів, якщо э українські відповідники;

-         навчіться користуватися словником іншомовних слів;

-         запам’ятовуйте правила написання слів іншомовного походження на уроках української мови.

   Якщо залишиться час, учитель пропонує  учням оцінити свою роботу на уроці, виставивши собі  вид 0 до 3 балів за кожним з критеріїв.

1.     Я активно працював(ла) у групі - …

2.     Я вносив(ла) вдалі пропозиції, що були враховані групою - …

3.     Я допомагав(ла) іншим учасникам, заохочував(ла) їх до роботи - …

4.     Я узагальнював(ла) думки інших та допомагав(ла) групі просуватись уперед - …

VII.            Інструктаж до виконання домашнього завдання

І-II рівень. Скласти речення pb словами за правилами теми уроку.

III-IV рівень. Твір-мініатюра « Іншомовні слова в країні мовознавства ».

 

Додатки до уроку

Додаток № 1

Дії учнів на уроці

Знати

Вміти

Виконати

- Які слова нази­ваються іншо­мовними?

- Як з’являються у нашій мові чужомовні слова?

- способи роз­пізнавання запо­зичених слів;

- правила напи­сання і та и в словах іншо­мовного поход­ження.

- Визначати слова іншомовного поход­ження, пояснюва­ти їх значення за допомогою «Слов­ника іншомовних слів» чи тлумачного мовника;

- розрізняти власні та загальні назви;

- розв’язувати про­блемні завдання за допомогою інтер­активних вправ, зокрема «Мозкового штурму»;

- коментувати орфо­граму «Написання і та и в словах ін­шомовного поход­ження;

- правильно писати слова з цією орфо­грамою;

- самостійно форму­лювати висновки за матеріалом, що вивчався на уроці.

 

- Виконати виперед­жувальні завдання;

- опрацювати матеріал таблиці «Правопис і та и в основах слів іншомовного поход­ження» та матеріал параграфа;

- виконати індиві­дуальні га групові завдання;

- розв’язати проблем­ні питання:

а) Як з’являються в українській мові слова іншомовного походження?

б) Чи втрачає наша мова свою неповтор­ність від надмірного вживання чужо­мовних слів?

в) Чому слід бути особливо уважним при вживанні слів іншомовного поход­ження?

Додаток № 2

Картка-інструктаж «Мозковий штурм»

Як організувати роботу

- Ознайомившись із проблемним завданням висловте свої ідеї, коментарі, наведіть фрази чи слова, пов’язані з цією проблемою, запишіть їх на дошці чи плакаті;

- кажіть усе, що спаде на думку;

- не обговорюйте і не критикуйте висловлювання інших;

- можна повторювати ідеї, запропоновані ін­шими;

- розширення запропонованої ідеї заохочується;

- заставте працювати свою уяву: не відкидай­те ніяку ідею тільки тому, що вона суперечить за­гальноприйнятій думці;

- намагайтеся зібрати якомога більше ідей щодо вирішення задачі чи

проблеми.

Примітка.

- Коли всі присутні вважатимуть, що кіль­кість запропонованих ідей достатня, їх висуван­ня припиняється.

- Після того як всі ідеї зібрано, їх групують, аналізують, розбивають групою.

Вибирають ті ідеї, що, на думку групи, до­поможуть вирішенню проблеми.

 

Додаток № 3

Картка-інструктаж «Ажурна пилка»

Як організувати роботу

- Під час роботи за допомогою методу «Ажур­на пилка» ви повинні бути готовими працювати в різних групах.

- Спочатку ви працюватимете в «домашній» групі (1, 2, 3, 4...), де вивчите та обговорите свій матеріал. Щоб ефективнішою була ваша робота, оберіть головуючого, тайм-кіпера (того, хто буде стежити за часом), секретаря та доповідача, який буде пред’являти вашу інформацію.

- Потім в іншій групі (відповідно кольору) ви будете виступати в ролі «експертів» з питання, над яким ви працювали в «домашній» групі, та отри­маєте інформацію від представників інших груп.

- В останній частині заняття ви знову повер­таєтесь в свою «домашню» групу

для того, щоб поділитися тією новою інформацією, яку вам на­дали учасники інших груп, виробите спільні вис­новки та рішення.

Зауваження. У кожній «домашній» групі всі її учасники повинні мати позначки різних кольорів, а у кожній «експертній» — однакові. У «домашніх» гру­пах повинно бути від 3 до 5 чоловік. Кожна «експерт­на» група повинна знати місце збору для роботи.

 

 

 

Додаток № 4

Алгоритм «Написання і та и»

у власних назвах іншомовного походження

1. Визначити іншомовні власні назви, з’ясувати їх значення.

2. Чи стоїть контрольна орфограма на початку слова або в кінці незмінного слова?

         так               ні

               I

      пиши -і -

3. Чи має власна географічна назва в основі слова звукосполучення -ри, -аба, кінцеві -ика та -ида?

         так              ні

               I

      пиши -и-

4. Чи стоїть контрольна орфограма після при­голосних (особливо шиплячих та д, т, ц) перед наступним приголосним?

        так               ні

               I                     I

     пиши -и-    пиши -і-

 

 

 

 

 

  

Опублікував: Зоя Ярославівна , 21 Листопада 2014, 14:38. Переглядів: 10091
Видалити Відміна
Забанити Відміна