Закрити
ПРОТИСТОЯННЯ ДОБРА І ЗЛА в оповіданні Є. Гуцала “Лось”
FacebookTwitterLivejournal

Розробка уроку вчителя української мови та літератури СЗШ № 231 Кисельової З.Я. в межах роботи над методичною проблемою «Розвиток критичного мислення з використанням інтерактивних методик при вивченні української мови та літератури у 5-их класах»

ПРОТИСТОЯННЯ ДОБРА І ЗЛА в оповіданні Є. Гуцала “Лось”

Мета: навчати учнів спостерігати за розвитком подій у творі виокремлювати проблеми екологічного характеру; розвивати зв’язне мовлення учнів, формувати вміння коротко і стисло передавати думки; виховувати гуманні почуття у ставленні до природи; віру людину - доброго і мудрого господаря, а також бажання охороняти природу.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет Є. Гуцала, ілюстрації до твору, підручники, аркуші паперу, тлумачні словники, Червона книга, аудіозапис, схеми, таблиці.

 

Епіграф:                                                         Любіть травинку і тваринку

                                                                         і сонце завтрашнього дня.

Ліна Костенко

Теорія літератури: діалог, дійова особа, конфлікт, епіграф персонаж.

Проблемне запитання: Людина є господарем, паном чи захисником природи?

Ключові поняття: доброта, милосердя, співчуття, гуманність і людяність.

Міжпредметні зв’язки: природознавство, зарубіжна література.

Консультація. Рефлексія — фаза уроку, протягом якої учні осмислюють відкриті й усвідомлені ними на занятті ідеї; в цей час вони запитують, інтерпретують, застосовують, сперечаються, дискутують, змінюють та поширюють набуті знання.

Словник.

Доброта - чутливе, дружнє ставлення до людей.

Милосердя - співчуття, жалість, жаль.

Співчуття - чуйне ставлення до чийогось горя, до чиїхось переживань.

Гуманність - людяність у своїх діях і ставленні до інших людей

Людяність - доброзичливе, чуйне ставлення до інших; уважність до чужих потреб.

Хід уроку

 

1. Мотивація навчальної діяльності учнів

- Кожну книжку Є. Гуцала читач відкриває з радістю і надією на зустріч з яскравими характерами, з людьми, які самовіддано люблять, свою землю і життя, хоч воно не таке вже й просте і безхмарне.

Село на Вінниччині в холодні й голодні повоєнні роки. Там минули дитячі та юнацькі роки сина сільських учителів, майбут­нього письменника. Тут, на Поділлі, зародилася і зміцніла його любов до рідного слова. Звідси витоки майже всіх творів Євгена Гуцала. Один з провідних мотивів його творчості - милосердя.

Доброта його героїв, щедрість їхньої душі, прагнення допомогти людям сіють у наших серцях добро, яке є вічним мірилом людяності. З такими героями ви зустрінетеся, прочитавши оповідання і Є. Гуцала "Лось".

Читання оповідання вчителем.

 

2. Актуалізація опорних знань учнів

Учитель.

- Зовнішній світ у вивчених вами творах постає красивим, безмежно чарівним і загадковим. Але чи завжди так у реальному житті? (Міркування учнів.)

Сьогодні ж ви познайомилися з трагічним, вражаючим оповіданням Є. Гуцала “Лось”.

Воно на іншому, вже не казковому, а максимально наближено­му до реальності рівні, розкриває розмаїття зовнішнього світу, болюче протистояння чорного і білого, правди і кривди, добра і зла.

 

3. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

Бесіда.

- Про що йдеться в цьому оповіданні? (Про великий світ природи  людини в цьому світі.)

- Чи сподобалося воно вам? Які почуття викликало? Чим вразило?

 

Індивідуальна робота.

- Знайдіть у тексті опис зовнішнього вигляду лося. (Прочитайте.) З чого видно, що автор милується його красою? А які почуття цей опис викликає у вас? Намалюйте або опишіть лося таким, яким ви його уявляєте.

- Що лось любив робити? (Зустрічати схід сонця, коли під його променями бронзовіли верхівки дерев.)

 

- Чим наповнювалися очі тварини? (“Золотим сплеском”, який надавав їм виразу розуміння життя природи і її таємниць.)

(Прослуховування аудіозапису (спів пташок, шум лісу).)

 

Робота в групах (за технологією "Спільний проект").

- Знайдіть у тексті описи природи, розкрийте їх роль у творі.

- Перечитайте опис місцевості, яку проходив лось. Зверніть увагу на те, які звуки лунали в лісі (І група) і запахи відчувалися (II група), який колір переважав (III група). Заповніть таблицю.

Учнівський проект

 

Запахи

Звуки

 

Кольори

“запах річко­вої криги”, “запах сіна”

 

“тріщить стара гілляка на дубі”, “шарудіння прив’ялих стебли­нок”, “порипування гілляки”, “недуже тріщання”, “приглу­шене поцокування своїх ратиць об землю”, “жалібне поскрипу­вання гілляки”, “приглушено торохнуло”.

 

“...очі все густіше набря­кали кров’янистим смут­ком, аж горіли червоним розпачем”; “вода в опо­лонці закров’янилась, і червоне зразу ж стікало за течією”; “...червоний роз­пач трохи вгомонився”.

 

 

- У яку біду потрапив лісовий красень?

- Чому лось почав тонути?

- Як він боровся за своє життя?

 

Робота в парах.

-         Доберіть із тексту відповідні слова й вирази для складання схеми “Серце”.

Схема 1 (у вкладенні)


- Як хлопці рятували лося? Розкажіть про їхню винахідливість.

- Що вони при цьому пережили?

- Чи подобаються вам хлопчики?

- У чому краса їхніх дій та почуттів?

- Перечитайте абзац, що починається словами: “Лось обтрушував з себе воду...” Які почуття ви пережили, читаючи ці рядки?

- Розкажіть, як загинув лось?

- Яке враження справило це на хлопчиків?

- На що вони сподівалися? Чому?

- Дайте власну оцінку зображуваному.

 

Робота в парах (за технологією "Спільний проект").

Знайдіть у тексті й зіставте описи зовнішності хлопчиків та IIIпичака.

 

Учнівський проект.

Опис зовнішності

Хлопчиків

Шпичака

"Обидва плечисті, обидва з широ­кими, лагідними лицями, і схожі один на одного так, як маленький гриб-підберезник схожий на сво­го більшого сусіда”.

 

“Кругленький, як підпалок, з підпалкуватим, добре випеченим обличчям, в розтоптаних, з довги­ми халявами чоботях, в яких то­нув мало не по пояс”.

 

- Які риси характеру персонажів підкреслив автор?

- Що називається діалогом? (Розмова двох-трьох осіб.)

 

Робота над виразним читанням.

- Прочитайте за особами діалог хлопчиків і дядька-браконьєра, проаналізуйте їхній внутрішній світ, моральні принципи ряті­вників лося і вбивці. (Автор, хлопчики, Шпичак.)

Під час виразного читання передавайте напруженість подій та глибокі переживання хлопчиків інтонацією, темпом читання і тем­бром голосу.

 

Словникова робота.

Браконьєр - людина, що займається браконьєрством.

Браконьєрство — полювання в недозволених місцях або в забо­ронений час.

- Які риси вдачі персонажів виявилися в цьому творі?

 

 

 

 

 

Робота в групах.

За допомогою яких слів, словосполучень, речень автор намагаєть­ся передати внутрішній (психологічний) стан хлопчиків, Шпичака?

(І група - образ хлопчиків, II група - образ Шпичака, III група лексичне значення слова “смага”.)

 

Учнівський проект.

Хлопчиків

Шпичака

“...ненависним поглядом уп’яв­ся в підпалкувате обличчя”, “лице почервоніло так, наче з нього ось- ось мала бризнути кров”, “одвер­нувся, приховуючи сльози”, “вперті й невідступні”, “Діти нічо­го не сказали — вони ніяк не мог­ли відвести очей від лося, який ні разу не поворухнувся, хоча вони й чекали на це”.

 

“На губах у нього запеклася біла смага, мабуть, од якогось раптово­го, скоро минувшого переживання”, “Радість на його обличчі змагалася з настороженістю, і воно бралося то темними, то світлими спалахами”, “дядько почав гніватися”, “наче щось тіпнуло”, “спочатку повільно ступив один крок, другий - а потім і побіг навздогінці”, “кричав, за­хлинаючись”.

 

 

Словникова робота.

Смага — пересохла плівка на губах від підвищеної температури (при гарячці, хвилюванні).

 

Бесіда.

- Що пережив і про що розмірковував Шпичак після від’їзду братів?

- Як звали хлопчиків?

- А як їх називає автор? (“Підберезники”.)

- Чому автор не вказує їхніх імен, а дядька називає тільки на прізвище? (Таких гарних, добрих хлопчиків багато, а злих людей, схожих на дядька, - одиниці. Письменник, називаючи дядька на прізви­ще, виявляє свою авторську позицію.)

- Як, на вашу думку, ставиться автор до Шпичака та його вчинку? Підтвердьте свої міркування посиланням на текст.

- Які почуття викликав у вас вчинок Шпичака?

- Яким ви бачите Шпичака біля вбитого ним лося? (Малим і нікчемним.)

- Як ви вважаєте, чи покаявся Шпичак пород людьми?

- Згадайте, як різні люди (працівники заповідника, мисливці) ставилися до лося. Зіставте їхні вчинки із вчинком Шпичака. Який висновок можна зробити?

- Як ви гадаєте, чи правильно вчинили хлопчики, не споку­сившись обіцянками “рідного дядька”?

- Як би ви діяли на їхньому місці?

- Читач вірить, що Шпичака покарає сувора рука закону. А хлопчики?

 

Учитель.

- Так, душі їх поранено, але віриться, що хлопчики і надалі будуть такими чуйними до тварин, не боятимуться виступити проти тих, хто нищить природу, її багатства й красу.

Твір ніби закликає: “Люди, зупиніться! Природа чекає від вас ці міра, а вам вона віддячить сторицею”.

- Поміркуйте, яке місце людини у великому світі природи?

(Орієнтовні відповіді дітей.)

 

Поетична хвилинка.

Робіть добро.

Відгукуйтеся участю своєю

На крик зазивний і безмовне  SOS

Людини, птаха, навіть деревця.

Робіть добро.

Не ждіть від цього слави,

Не ждіть багатства, звань чи похвали...

Робіть добро.

Непоказно, буденно.

Це принесе найвищу з нагород —

Ні з чим не порівнянне відчуття,

Що ти живеш не марно на цім світі.

В. Крищенко

 

Прогнозування змісту (заміна ходу подій у творі).

- Як, на вашу думку, могла розвиватися далі подія, зображена н оповіданні? Чим вона закінчилася б? Ваша власна версія подальшо­го розвитку подій.

- Яким вам уявляється автор: його вдача, ставлення до при­роди, до благородних і нечесних вчинків, добрих і злих людей?

 

Робота в парах.

- Складіть діалог з персонажами твору або з автором (на вибір).

- З якою метою, на вашу думку, письменник написав це опо­відання? (Щоб читач усвідомив турботу про світ природи і рідних людей як неодмінну рису гуманності, гідної поведінки.)

 

Словникова робота.

Гуманність - людяність у своїх діях і ставленні до інших людей.

- Чи передав автор в оповіданні відчуття страху? Де саме?

- Яким кольором ви відтворили б його на своєму малюнку? Чому саме таким?

- Назвіть, де, на вашу думку, в оповіданні найнапруженіший момент? Чи він один?

- На які морально-етичні проблеми Є. Гуцало звертає нашу увагу в оповіданні? (Людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про природу.)

 

Словникова робота.

Мораль - система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей.

Етика — наука, що вивчає мораль; норми поведінки, сукупність) моральних правил певної соціальної групи.

- Як ви вважаєте, що в творі перемогло - добро чи зло?

- Як називається протистояння когось чи чогось? (Конфлікт. л

- Що є шляхом до перемоги добра? (Співчуття і милосердя, людяність і гуманність.)

 

Робота в групах.

- Знайдіть у тлумачному словнику значення слів “співчуття”, “милосердя”, “людяність”, “гуманність”, “доброта”.

- Запам’ятайте ці слова, їх тлумачення і старайтеся бути у житті такими, бо саме такими постають перед вами персонажі бага­тьох оповідань, які ви вивчаєте.

- Яка основна ідея оповідання “Лось”? (Возвеличення гуманізму і засудження бездушного ставлення до природи.)

- Що таке епіграф?

- Розкрийте сенс епіграфа до твору.

 

Учитель.

- Є так звана Червона книга, до якої заносять назви тих тва­рин чи рослин, які потребують охорони, або яким загрожує вими­рання. (Коротка розповідь про заповідники, де охороняють тварин, про те, що в природі усе взаємопов’язане.)

- Що ви знаєте про тварин, які мешкають у лісах України?

- Які твори про світ природи ви вивчали н школі або читали самостійно? (“Лобо” Е. Сетона-Томпсона, “Мауґлі” Дж. Р. Кіплніґна, “Вірний” М. Чабанівського, “Лідер" Л. Смілянсикого.)

- Яка наскрізна тема цих творів? (Нічне протистояння добра і зла.)

 

 

 

 

Гра "Літературна торбинка".

- Назвіть тварин чи птахів, які с дійовими особами художніх творів. Перший учень починає: лось, другий: лис, третій: зайчик і т. д.

Виграє той, хто назбирає в “торбинку” найбільше відповідей.

Гру можна ускладнити: учні називають слова, що починаються ми літеру, якою закінчилося попереднє слово, наприклад: лис, синиця, ягня, яструб, бичок, кінь тощо.

Ще раз прочитайте проблемне запитання, що записане на дошці: “Людина є господарем, паном чи захисником природи”? Дайте на нього відповідь.

 

Міні-диспут.

1.Хто ж ти, людино?

2.Якою має бути людина?

3.З чого починається людина?

4.Який слід має залишити людина на землі?

Висновок. Людина починається з добра.

 

5. Закріплення вивченого матеріалу

- Твір написала доросла людина. Чи вдалося їй вгадати, пере­дати те, про що ви думаєте, що відчуваєте?

- Чи може зацікавити цей твір дорослих?

Що повчального у творі?

 

6. Підсумок уроку

Чого нас навчає оповідання Є. Гуцала “Лось”? (Це оповідання вчить співпереживати, бути чутливим до чужої біди; спонукає бо­ротися зі злом, гартувати свій характер; зміст оповідання прони­заний ідеєю щирих, доброзичливих стосунків між людьми, гармонією людини і природи.)

Словникова робота.

Гармонія — злагодженість, взаємна відповідність різних якос­тей, предметів, явищ, частин цілого.

Учитель.

- Євген Гуцало на прикладі двох братів показав істинну чисто­ту душі і щирість серця, бо саме такі люди, як ці хлопці, зможуть не лише захистити свою землю, оселю, а й допомогти іншим у скруті та горі. Саме такими чесними, безкомпромісними, щирими повинні бути і ви, бо ваше покоління творитиме майбутнє України.

 

 

 

 

 

7. Творча рефлексія

Анкета

1.Чи задоволені ви результатом своєї роботи на уроці? Чому?

2.Що ви зрозуміли і дізналися нового?

3.Що найбільше здивувало, вразило?

4.Чи досягнули поставленої на уроці мети?

5.Які ще запитання виникли у вас?

 

7.Оцінювання знань учнів. Аргументація оцінок

 

8.Домашнє завдання (на вибір)

1.Скласти план до оповідання Є. Гуцала “Лось” і побудувати за ним свою розповідь.

2.Поміркувати, що таке людяність, та написати міні-твір “Мо­нолог добра”.

3.Скласти сенкан або написати власну поезію на екологічну тематику.

4.Самодіагностика (за бажанням).

Спробуйте оцінити власне ставлення до оточуючих вас людей.

Схема 2 (у вкладенні)

 

 

 

 

Прикріплені файли
Опублікував: Зоя Ярославівна , 21 Листопада 2014, 15:22. Переглядів: 21993
Видалити Відміна
Забанити Відміна