Закрити
Опис досвіду роботи з теми "Застосування ігор на уроках німецької мови"
FacebookTwitterLivejournal

У роботі представлено: розваги в молодшій школі; римівки і вірші на уроках німецької мови; мовні ігри; розробка відкритого уроку та засідання гуртка.

СЛОВО ДО ВЧИТЕЛІВ

 

В Україні в усіх школах починаючи з другого класу діти вивчають іноземну мову, тому вчителям іноземної мови слід знати:

1. Психологічні особливості навчання дітей на початковому етапі.

    Діти перебувають на стадії так званих конкретних операцій. Вони  живуть тим, що

    їх   оточує. Учні не готові сприймати правила, пояснення.

   Ось кілька порад:

* не пояснюйте граматику, використовуючи поняття, якими ви звикли оперувати,

   такі як Pronomen, Präsens Indikativ тощо;

* деякі граматичні явища можна пояснити, звернувши увагу дітей на закінчення

   дієслова, і навести приклад.

2. Дитина не може надовго зосереджуватися.

    Завдання вчителя — спробувати зробити уроки цікавими і динаміч­ними,

    тоді  мотивація дитини зросте. Не треба забувати, що:

* діти живуть у світі, що їх оточує і який психологи називають «зараз і тепер»,

   тому завдання і теми спілкування повинні максимально бути прив'язані до

   оточуючого світу дитини;

* урок краще планувати як серію різноманітних завдань, чергуючи фі­зичну і

  розумову діяльність;

* вчитель — головний актор у класі, від його настрою, енергії і само­почуття

  залежить  успіх кожного уроку;

* на відміну від дорослих, у дітей особливе почуття гумору — не за­бувайте про це

   і не вгамовуйте їхніх веселощів;

* діти дуже допитливі, те, що цікаво, вони краще запам'ятовують.

3. Діти молодшого шкільного віку дуже чутливі, тому:

* не практикуйте висміювання, передражнювання і не дозволяйте ін­шим дітям

   це робити;

* під час роботи над помилками краще працювати разом;

* спонукайте дітей говорити, відповідати, звертайтеся частіше до тихіших дітей,

   їм потрібна ваша підтримка;

* будьте терплячими і справедливими;

* ставтеся з розумінням до потреб дітей — багато рухатися, коменту­вати свої дії,

   грати, шуміти;

* час від часу давайте їм ручну роботу — малювати, вирізати, діти вчаться краще,

   виконуючи такі дії.

4. Діти із захопленням вивчатимуть іноземну мову, якщо зміст навчаль­ної програми

    відповідатиме їхнім уявленням і віковим інтересам.

5. Шукайте матеріали, які показали б дітям і світ казки, і мали б велику кількість

   цікавих ігор, пісень і віршиків.

6. Не переобтяжуйте урок поясненнями — завдання повинні бути різ­номанітними,

    цікавими і практичними з точки зору повторюваності граматики і мовних функцій.

7. Не забувайте відзначати успіхи дітей і заохочувати їх до подальшого навчання.

8. Довіряйте своїй інтуїції, вона підкаже, що і як спрацьовує у вашому класі

    якнайкраще.

З брошури «Перший раз у другий клас», Лонгман, 2002 рік

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ІГОР

НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

 

       Добираючи ігри, продумуючи ігрову ситуа­цію, необхідно обов'язково поєднувати два еле­менти — пізнавальний та ігровий. Створюючи ігрову ситуацію відповідно до змісту програми, я чітко планую діяльність учнів, спрямовую її на досягнення поставленої мети. Коли визначено певне завдання, надаю йому ігрового задуму, бо саме це спонукає учнів до гри та є основою ігро­вої ситуації, адже завдяки задуму виникає інтер­ес до гри. А коли з'являється особиста зацікавле­ність, виникає і активність, і творчі думки, і дії, і переживання за себе, команду чи весь колек­тив — усе, без чого неможлива ігрова діяльність.

 

       Готуючись до уроків, я заздалегідь добираю необхідний дидактичний матеріал, продумую послідовність ігрових дій, тривалість гри, як здійснити контроль, підбиття підсумків і оці­нювання результатів. Гру можна проводити на початку уроку, тоді вона активізує мислення учня, допомагає йому зосередитись і виділити основне.

 

       Найважливіше — спрямувати увагу на самостійну діяльність. Інколи гра може бути ні­би фоном для всього уроку. Коли ж учні стом­лені, їм доцільно запропонувати рухливу гру. Проте слід пам'ятати, що окремі ігри занадто збуджують емоції дітей, надовго відвертаючи їхню увагу від основної мети уроку. Тому ігри, пов'язані із сильними емоціями, слід проводити лише вкінці уроку.

 

       Доцільно розсадити учнів так, щоб за кожною партою був один учень «силь­ний», а другий — «слабкий». У такому разі ігри між сусідами по парті проходять ефективніше, оскільки постійно контролюються «сильнішими». Розсадити учнів по рядах необхідно так, щоб рі­вень їхніх знань був приблизно однаковим, шанс виграти матиме кожен завдяки цьому.

 

       Як засвідчує практика, щоб ігрова діяльність на уроці була ефективною й давала бажані ре­зультати, необхідно нею керувати, забезпечивши виконання нижчезазначених умов.

1. Готовність учнів до участі в грі

   (кожен учень повинен засвоїти правила гри, чітко усвідо­мити мету; її кінцевий

    результат, послідов­ність дій, мати потрібний запас знань для участі в грі).

2. Забезпечення кожного учня необхідним ма­теріалом.

3. Чітке формулювання завдання гри.

4. Складну гру слід проводити поетапно, по­ки учні не засвоять алгоритм окремих дій,

     а далі можна пропонувати всю гру та різні її варіанти.

5. Дії учнів слід контролювати, своєчасно ви­правляти помилки, оцінювати результати.

6. Не можна принижувати гідність дитини

   (ставити низькі оцінки за поразку в грі, глузувати тощо).

 

 

 

 

 

 

 

Існують і загальні правила для учнів у про­цесі ігор.

 

1. Уважно слухай і запам'ятовуй хід гри, необ­хідні дії, їх послідовність.

2. Вигравай лише чесно, бо інакше перемога не принесе тобі задоволення.

3. Не зазнавайся, якщо в тебе все виходить і ти виграєш.

4. Якщо вмієш щось добре робити, навчи то­варишів — нехай вони стануть спритними

    й умілими.

5. Вигравати в сильного суперника цікавіше.

6. Не смійся над тим, хто програє: і ти можеш стати переможеним.

7.   Не засмучуйся, коли програєш, адже попе­реду ще багато цікавих ігор.

8.   Не ображайся на переможця, а привітай його.

9.   Не сердься на тих, через кого, можливо, твоя команда програла.

      Ці учні потребують твоєї підтримки.

10. Дотримуйся черги, не заважай товаришам, не роби зайвих рухів, будь

      дисциплінованим.

11. Життя складається з перемог і поразок. Навчись їх сприймати як належить.

 

Декілька  порад  щодо організації ігор.

 

1. Добре сплануйте проведення гри, підберіть матеріали.

2. Упевніться в тому, що підібрана гра відповідає здібностям та віковим

    особливостям учнів.

3. Чітко сформулюйте правила гри.

4. Якщо ви хочете, щоб гра принесла насолоду, контролюйте дітей; стійте перед

    класом, щоб учні сприймали вас лідером та відчували ва­шу підтримку.

5. Виберіть приємний, але офіційний тон спіл­кування.

6. Ніколи не затягуйте гру, щоб вона не на­бридла дітям.

7. Не грайте в одну й ту саму гру багато разів.

 

 

    Кожна гра має свої правила, що визнача­ють порядок дій і поведінку учнів, сприяють створенню на уроці робочої атмосфери. Тому правила ігор я розробляю з урахуванням мети уроку та індивідуальних можливостей учнів. Це створює умови для проявів самостійності, на­полегливості, розумової активності, виникнення в учнів почуття задоволення й успіху.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Гонтарук Оксана Дмитрівна
Опублікував: Oxanka , 19 Грудня 2014, 22:38. Переглядів: 802