Закрити
З досвіду екологічного виховання на уроках хімії
FacebookTwitterLivejournal
З досвіду екологічного виховання на уроках хімії

Екологічна освіта має між предметний характер і є безперервним процесом. Для забезпечення ефективної екологічної освіти на уроках хімії велика роль відводиться новим педагогічним технологіям. Тому у своїй практиці під час вивчення питань, пов’язаних із забрудненням та охороною навколишнього середовища, я віддаю перевагу активним методам навчання: дискусіям, рольовим іграм. Усі ці методи, збуджуючи розумову активність, дають учням ґрунтовні знання, набуті в результаті особистого досвіду.

 

Екологічна освіта й виховання на уроках хімії

 

                                                                   „Ми не можемо творити великі справи

                                                                     а лише маленькі з великою любов’ю”

                                                                                                                          (Мати Тереза)                                                                                 

 

         Часто доводиться чути, що саме хімія винна у тому що екологічна ситуація погіршилася, але всі чомусь забувають, що на сучасному етапі розвитку наука і техніка озброїла людину потужними засобами впливу на природу. За їх допомогою людство залучило й процес матеріального виробництва майже всю географічну оболонку планети та вийшло за ії межи – в космос. Цивілізація землян, ставши один раз на шлях технічного розвитку, не може звернути з обраного шляху. Питання має ставитися таким чином: чи можна, не сходячи зі стрімкої магістралі прогресу, зберегти для нащадків всі існуючі на землі форми живого в усьому їх різноманітті й первісній дивині. І що в цьому здатна зробити хімія? А вона здатна зробити багато чого...

        Шкільний курс хімії має всі можливості для формування екологічної культури учня. Хімія несе основне навантаження в розкритті таких важливих проблем, як забруднення навколишнього середовища техногенними речовинами, радіаційне забруднення середовища, порушення озонового шару, смоги, кислотні дощі, парниковий ефект.

   Екологічна освіта має між предметний характер і є безперервним процесом. Для забезпечення ефективної екологічної освіти на уроках хімії велика роль відводиться новим педагогічним технологіям. Тому у своїй практиці під час вивчення питань, пов’язаних із забрудненням та охороною навколишнього середовища, я віддаю перевагу активним методам навчання: дискусіям, рольовим іграм. Усі ці методи, збуджуючи розумову активність, дають учням ґрунтовні знання, набуті в результаті особистого досвіду. Різноманітність думок з поводу однієї й тієї ж проблеми навчає сперечатися, відстоювати власну точку зору. У результаті обговорення всебічного системного аналізу проблеми з урахуванням багатофакторних прямих і зворотних зв’язків виробляється спільна точка зору. Екологічне мислення несумісне з пасивною позицією щодо оточуючого середовища. Кожен повинен відчувати свою причетність до того, що відбувається навколо нього, бути спроможним приймати рішення, діяти, виконуючи свій обов’язок перед природою, кожен повинен бути переконаний у необхідності наслідувати мудрим порадам предків: „Земля не належить нам, це ми належимо Землі. Ми не плетемо павутину життя, ми лише нитки в ній. Що б ми не робили з цим павутинням, ми робимо це з собою”

      У пропонованій роботі я хочу поділитися досвідом екологічного навчання та виховання учнів.

 

 

УРОК ХІМІЇ

8 клас

 

Тема: Поняття про радіоактивний розпад хімічних елементів та шкідливий вплив  на живі організми радіоактивного випромінювання

Цілі: дати уявлення про радіоактивний розпад хімічних елементів: розкрити взаємозв’язок хімічних елементів у природі; розвивати вміння учнів складати рівняння ядерних реакцій; познайомити учнів зі способами захисту від радіоактивного випромінювання.

Обладнання: Періодична таблиця Д.І.Мендєлєєва

Тип уроку:     комбінований

 

Хід уроку

 

I   Організаційний момент

II  Основна частина уроку

 

1. Перевірка домашнього завдання

2. Актуалізація опорних знань

              Бесіда

1) Яку будову має атом?

2) Порівняйте маси й умовні заряди протона, нейтрона й електрона

3) Яку інформацію несе порядковий номер?

4) Що таке ізотоп?

3. Новий матеріал

Виклад нового матеріалу(розповідь учителя)

  а) Класифікація ядерних перетворень.

  б) Період напіврозпаду радіоактивного елемента.

  г) Синтез нових хімічних елементів.

III Конференція

Ведучий: Кожен з нас чув таке слово – «радіація». Особливо часто воно почало звучати після Чернобильскої аварії. Але чи усвідомлює кожен з нас,яким чином це вплинуло на все живе, що велике  досягнення людського розуму стало причиною найбільшого  горя людства й може призвести до глобальної катастрофи?

А що таке радіація?

Фізик: Радіація – це радіоактивне випромірювання. Явище радіоактивності – одне з найскладніших природних явищ, пов’язаних з ядром атома. Ще Бекерель у 1896 році виявив, що навіть без сонячного освітлення солі Урану довільно випускають випромірювання. Яке здатно іонізувати повітря та має велику проникну здатність. Здатність радіоактивного випромірювання не залежить  від зовніiних умов. Проникна здатність іонізуючих випромінювань залежить від природи, заряду та енергії, а також від густини речовини, на яку діє випромінювання.

Ведучий: Але, наскільки я знаю,радіаційне випромінювання завжди існувало на нашій планеті.

Еколог. Так,існують природні джерела радіації. Це дія космічного випромінювання та земна радіація. Тому певну дозу радіації одержували всі живі організми на землі протягом усього свого існування. Уникнути ії неможливо. До речі, чим вище людина піднімається в гори, тим вищою є доза радіаційне випромінювання. З розвитком цивілізації рівень радіаційного випромінювання підвищився.

Ведучий. Яким чином впливає радіаційне випромінювання на живі організми й, зокрема, на організм людини?

Медик. Радіоактивне випромінювання небезпечне тим, що не має ані запаху. Ані смаку. Проникаючи всередину живих організмів, воно спричинює іонізацію біологічної системи. Вражає клітини кісткового мозку тощо. За великих доз радіації таке руйнування відбувається дуже видко й може призвести до щвидкої загибелі. Такі походження можуть відбуватися від кількох годин до кількох діб. Малі дози можуть спровокувати генетичні руйнування.  Що передаються у спадок наступним поколінням клітин якщо клітини не загинули. А це, у свою чергу. Призводить до руйнування імунної системи, зниження здатності організму до опору, різних захворювань.

Ведучий. Я знаю. Що ми одержуємо додаткову дозу опромінення сидячи перед телевізором або комп’ютером.

Медик. Це правда. Причому в перу чергу страждає кришталик ока, що тягне за собою катаракту, а потім призводить до сліпоти. Особливо це стосується тих, хто переважну частину часу просиджує перед комп’ютером. Що правда, сьогодні ноовітні технології дозволяють розробляти нові способи захисту очей. І це ж стосується екранів комп’ютеров.

Ведучий. Але ми ж кожного року проходимо медичний огляд і обов’язково повинні пройти флюорографію. Це також додаткове опромінювання! Отже, такий вид огляду необхідно відмінити.

Медик. Флюорографія – це один вид з методів профілактики легеневих захворювань. Ви ж знаєте, що сьогодні збільшилася кількість захворювань за туберкульоз. А доза опромінення не перевищує 0.1 рентгена. Але останнім часом з’явилася комп’ютерная томографія, яка дала можливість знизити рівень опромінення у п’ять разів.

Ведучий. Чи всі дози радіоактивного опромінення шкідливі?

Медик. Будь яка доза радіоактивного опромінення є шкідливою. Важливим фактором є також час, протягом якого накопичується радіація. З’ясовано, що великі дози опромінення, розглянуті в часі, задають мене шкоди, ніж ця доза, одержана за короткий проміжок часу, більш докладно вам пояснить біолог – генетик.

Біолог. Радіоактивне забруднення оточуючого середовища може зумовити збільшення частоти аномальних відхилень – мутацій. Досягнення генетики дали можливість з’ясувати припустиму дозу. Яка не повинна перевищувати 5 рентген на рік. Згідно з дослідженнями, хронічне опромінення на потужності дози 1 Гр на покоління ( для людини віком 30 років) призведе до появи 2 тис. серйозних випадків генетичних захворювань на кожний мільйон новонародженних дітей тих, хто був підданий опроміненню.

Медик. Хочу додати, що опромінення може призвести до тимчасової або постійної стерильності як чоловіків, так і жінок.

Ведучий. Ми з вами прослухали про радіацію та ії вплив на живі організми. Повернімося до тих чорних днів 1986 року, коли сталася аварія Чорнобильскій АЕС. Що вона принесла нашій країні?

Еколог. Чорнобильска катастрофа стала аварією глобального масштабу. Жодна катастрофа 20 ст. Не мала таких важких екологічних наслідків, як Чорнобильска. Ця катастрофа не регіональна, не національна, а глобальна, тому що радіоактивна хмара з рухом вітру проникла на територію Беларусі, Росії Польщі, Румунії, Угорщини та інших краін.

Была  земля красивою,

И пахла, и цвела.

Но вс-таки такою

Остаться не смогла.

Испортил Землю Человек,

Хоть, может, не хотел.

И от того, что сделал он,

Совсем не оробел.

Все время воздух загрязнял

Заводов дымом он.

С заводов грязь сливает всю

В озера, реки, где

Скелеты плавают одни

В чернеющей воде.

А если рыбы в ней живут,

То очень велики

 

И от сородичей своих

Уж очень далеки.

Чернобыль – это пик всего!

Мутантов он отец.

Ох, сколько жертв принес он нам,

Сколько разбил сердец!

Убил животных много он.

А сколько есть калек!

И это горе причинил

Земле всей Человек!

                                ( вірш учениці Саленко О)

 

      У результаті катастрофи загинуло вже багато тисяч людей і помирають досі. Сильним радіактивним забрудненням уражено 5 млн га території України (32 райони, 6 областей,1,5 млн чол. Проживають в місцях, де радіоактивний фон в десятки разів перевищує припустимий рівень). Дезактивація, що проводилася в 1986-1989 рр., бажаного результату не дала.

                 У водах Дніпра, Прип’яті, київського водосховища концентрація радіонуклідів і через шість років після аварії в 10-100 разів перевищувала ту, яка була до аварії. А в донних відкладеннях накопичилися величезна кількість радіоактивного сміття. Навіз зараз Чорнобильська АЄС залишається небезпечною, Хоча вона й законсервована. Могильники із захороненнями 40 млн тонн твердих відходів із загальною радіактивністю понад 200 тис. Кю просідають, а саркофаг стає більш радіоактивним, конструкції його деформуються і також просідають.

Ведучий. Яким чином вплинула Чорнобильська катастрофа на здоров’я людей?

Медик. З’явилося багато хворих з онкологічними захворюваннями, особливо щотовидної залози. Навіть через 10-18 років після аварії народжуються діти з лейкозом і захворюваннями щитовидної залюзі. Я вже не кажу про доросле населення, особливо людей, які брали участь у ліквідації аварії, 50 тис. ліквідаторів загинули, решта важко хворіють.

Ведучий. Чи існують способи зменшення шкідливого впливу радіації?

Медик. Нами розроблені рекомендації щодо харчування людей, які зазнали радіаційного опромінення. Крім того, в народній медицині відомі рослини .які можуть зменшити шкідливий вплив радіації. Ви можете звернутися до лікарів- гомеапатів, і вони порадять вам, що приймати. Майте на увазі, що самолікування шкідливе!

Ведучий. Ми прослухали думки різних спеціалістів. На прикладі катастрофи Чорнобильської АЕС можно сказати, що парадокс людського розуму полягає в тому разі, коли передбачено все, щоб не завдати людям та природі шкоди.

 

I Завершальна частина уроку.

  Підбиття підсумків уроку

 

I Домашнє завдання

Опублікував: Мила , 21 Лютого 2016, 17:54. Переглядів: 1427