Закрити
Оновлене календарне планування з української мови 2 клас
FacebookTwitterLivejournal

Оновлене календарне планування з української мови 2 клас. З власної практики

УКРАЇНСЬКА     МОВА

(за підручником  М. Д. Захарійчук )

 

 

 

Зведений перелік робіт з підсумкової перевірки,

які проводяться в 2 класі з мови

Види перевірок

Діалог

Мовні знання й уміння

Диктант

Списування

Загальна кількість

І сем.

 -

1

2

1

4

Дата

 

 

 

 

 

ІІ сем.

1

2

1

1

5

 

Перевірка мовних знань і вмінь

Клас

Завдання

Оцінювання

2 клас

5 завдань:

3 завдання закритого типу

2 завдання відкритого типу (1 з яких творче)

Закрите – по 2 бали

Відкрите – по 3 бали (якщо завдання виконане частково, то зараховується від одного до двох балів)

Диктант

Клас

Семестр

Обсяг текстів

Оцінювання

2 клас

І

30-40 слів

  • виставляється 1 оцінка
  • при оцінюванні доцільно брати до уваги грамотність і культуру оформлення  письмової роботи

ІІ

40-50 слів

Списування

Клас

Семестр

Обсяг текстів

Оцінювання

2 клас

І

30-40 слів

  • виставляється 1 оцінка
  • при оцінюванні доцільно брати до уваги грамотність і культуру оформлення  письмової роботи

ІІ

40-50 слів

Діалог

проводять у 2-4 класах у кінці вивчення теми «Речення»

I семестр (4 години на тиждень)

Номер   уроку

 

 

Тема уроку

 

 

Дата

 

Сторінки

підручника

та

зошита

 

I семестр

Звуки і букви

1

Вступ. Ознайомлення з підручником. Звуки і букви. Українська абетка.

 

 

2

Українська абетка. Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру.

 

 

3

Склад. Поділ слів на склади.

 

 

4

Перенос слів із рядка в рядок по складах.

 

 

5

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки.

 

 

6

Звуко – буквений аналіз слова. Поділ слів на склади для переносу.

 

 

7

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади.

 

 

8

РЗМ. Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко

 

 

9

Спостереження за роллю наголосу в словах. Визначення наголошених складів і звуків.

 

 

10

Перенос слів з рядка в рядок складами. Робота зі словами, наголос в яких треба запам’ятати.

 

 

11

Приголосні звуки. Позначення їх буквами.

 

 

12

Звуки [дж), [дз], [дз] позначення їх буквосполучениями дж, дз. Перенос слiв iз буквосполученнями дж, дз.

 

 

13

Звуко-буквений аналiз слiв. Поділ слів для переносу.

 

 

14

РЗМ. Птахи – наші пернаті друзі

 

 

15

Буква «ща», позначення нею звукосполучення [шч]. 

 

 

16

Звуко – буквений аналіз слів. Поділ слів на склади для переносу.

 

 

17

Правильна вимова звукiв [r], [г], позначення їх буквами «re», «ге».

 

 

18

Робота з деформованим текстом. Звуковий аналіз слів.

 

 

19

Перевірнa робота.

Диктант.

 

 

20

Аналіз перевірної роботи.  Дзвінкі та глухі приголосні звуки.

 

 

21

Вимова та написання слiв iз дзвiнкими приголосними в кiнцi слова й складу. Робота з деформованим текстом.

 

 

22

Дзвінкі та глухі приголосні звуки. Робота з деформованим текстом.

 

 

23

РЗМ. Жовте листячко летить, під ногами шелестить

 

 

24

Твердi та м'якi приголоснi звуки. Позначення м'якостi приголосних буквами i, я, ю, є.

 

 

25

Позначення м'якостi приголосних буквами i, я, ю, є. Аналіз приголосних звуків.

 

 

26

Твердi та м'якi приголоснi звуки. Робота з деформованим текстом.

 

 

27

Закрiплення знань про твердi й м'якi приголоснi звуки.

 

 

28

Позначення м'якостi приголосних знаком м'якшення (ь). Буквосполучення ьо.

 

 

29

Позначення м'якостi приголосних знаком м'якшення (ь).

 

 

30

Закрiплення знань про твердi й м'якi приголоснi звуки. Поділ слів для переносу. 3вуко-буквений аналiз слiв.

 

 

31

РЗМ. Звірі готуються до зими

 

 

32

Закрiплення знань про твердi й м'якi приголоснi звуки. 3вуко-буквений аналiз слiв.

 

 

33

Подовжені м’які приголосні звуки.

 

 

34

3вуко-буквений аналiз слiв. Поділ слів на склади для переносу. Виразне читання тексту.

 

 

35

Звуко-буквений аналiз слiв iз подовженими приголосними звуками. Складання усної розповiдi за малюнком.

 

 

36

Робота з деформованим текстом. Перенос слiв iз подовженими приголосними звуками. 

 

 

37

Апостроф. Правило вживання апострофа.

 

 

38

Правопис слів з апострофом.   

 

 

39

РЗМ.За вікном летить сніжок

 

 

40

 Перевірнa робота.

Тести

 

 

41

Аналіз перевірної роботи. Правопис слів з апострофом. Перенос слів з апострофом

 

 

42

Закріплення написання слів з апострофом.

 

 

Слово

43

Лексичне значення слова. Тлумачний словник.

 

 

44

Розподіл слів на тематичні групи. Добір слів, протилежних за значенням.

 

 

45

Складання рядів слів за певною змістовою ознакою

 

 

46

Початкові уявлення пр. іменник. Складання речень.

 

 

47

Розпiзнавання iменникiв (без уживання термінa) за питаннями хто? що? Змiнювання iменникiв за зразком «один - 6агато».

 

 

48

РЗМ. Поважай старших

 

 

49

Доповнення речень словами. Змiнювання iменникiв за зразком «один - 6агато».

 

 

50

Складання груп слів із запропонованим лексичним значенням. Доповнення речень.

 

 

51

Іменники – назви істот і неістот. Виразне читання діалогу. Поділ слів на склади для переносу.

 

 

52

Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах.

 

 

53

Вживання великої букви в iмeнax людей.

 

 

54

Велика буква в кличках тварин

 

 

55

Перевірнa робота. Списування.

 

 

 

56

Аналіз перевірної роботи. Вживання великої букви в кличках тварин.

 

 

57

Велика буква в назвах міст, сіл, річок.

 

 

58

Перевірнa робота.

Диктант.

 

 

59

Аналіз перевірної роботи. Велика буква в назвах вулиць, площ і майданів.

 

 

60

РЗМ. Зелену красуню люблять усі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

Види перевірок

Діалог

Мовні знання й уміння

Диктант

Списування

Загальна кількість

ІІ сем.

1

2

1

1

5

Дата

 

 

 

 

 

 

 

61

 Прикметник. Слова, які називають ознаки предметів.

 

 

62

Зв'язок прикметникiв з iменниками в реченнi. Доповнення тексту.

 

 

63

РЗМ. Дитячі розваги взимку

 

 

64

Пряме та переносне значення слів. Добір слів – ознак, протилежних за значенням

 

 

65

Змiнювання прикметникiв з iменниками за зразком «один - багато». Доповнення тексту.

 

 

66

Добір слів, близьких за значенням.

 

 

67

Дієслово. Складання речень за малюнками. 

 

 

68

Роль дiєслiв (без уживання термінa) у мовленнi. Зв'язок дiсслiв з iменниками в реченнi.

 

 

69

Зв'язок дієслів з іменниками. Встановлення зв’язку слів у реченні. 

 

 

70

Роль дiєслiв у мовленнi. Виразне читання вiрша.

 

 

71

РЗМ. Тваринка в моєму домі Дiєслова, близькi й протилежнi за значенням.

 

 

72

Дiєслова, близькi й протилежнi за значенням.

 

 

73

Доповнення речень. Виразне читання діалогу.  

 

 

74

Зв'язок дієслів із займенниками. Доповнення речень .

 

 

75

Службові слова в реченні.

 

 

76

Практичне ознайомлення з прикметниками, їх роллю в реченні.

 

 

77

Зв'язок прикметників з іменниками.  Діалог.

 

 

78

Закріплення знань про службові слова в реченні. № 75

 

 

79

РЗМ Дружба – найдорожчий скарб

 

 

Корінь слова

80

Kopiнь слова. 

 

 

81

Визначення кореня у словi шляхом добирання спорiднених слів.

 

 

82

Усний опис птаха.

 

 

83

Спостереження за словами з омонімічними коренями.

 

 

84

Визначення кореня у словi. Складання речень.

 

 

85

 Визначення кореня у словах.  Добір слів з протилежним значенням.

 

 

86

Визначення кореня у словах.  Поділ слів на склади для переносу.

 

 

87

РЗМ.Турбота зігріває в холодну пору

 

 

88

Узагальнення знань i вмінь учнiв за темою «Kopiнь слова».

 

 

89

Перевірнa робота.

Тести.

 

 

Речення

90

Аналіз перевірної роботи.

Розповідні речення. Подiл тексту на речення.

 

 

91

Роздiловi знаки в кiнцi розповiдних речень.

 

 

92

Питальнi речення. Роздiловi знаки в кiнцi питальних речень. Логiчний наголос у питальних реченнях.

 

 

93

 РЗМ. Вітання зі святом

 

 

94

Iнтонацiйне видiлення в реченнях слiв, найважливiших для висловлення думки.

 

 

95

Спонукальнi речення. Роздiловi знаки в кiнцi спонукальних речень. Форми спонукання.

 

 

96

Закрiплення знань про види речень за метою висловлювання.

 

 

97

Головнi слова в реченнi. Складання речень.

 

 

98

Визначення головних слів у реченні. Складання речень за схемами.

 

 

 

99

Написання записки. Закрiплення знань про види речень за метою висловлювання.

 

 

100

Встановлення зв'язку слiв у реченнях. Поширення речень.

 

 

101

Перевірнa робота.

 Тести.

 

 

102

РЗМ. Перші весняні квіти

 

 

103

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення знань i вмінь учнів за темою «Речення».

 

 

104

Встановлення зв'язку слiв у реченнях. Поширення речень.

 

 

Текст

105

Поняття про текст. Розрiзнення групи окремих речень i тексту. Заголовок, його вiдповiднiсть змiсту тексту.

 

 

 

106

РЗМ. Струмочки нам співають про весну

 

 

107

Будова тексту: зачин, основна частина, кiнцiвка. Робота з деформованим текстом.

 

 

108

Текст-розповiдь,

 

 

109

Робота з деформованим текстом.

 

 

110

Текст-опис.

 

 

111

Перевірнa робота.

Списування.

 

 

112

Аналіз контрольної роботи. Робота з деформованим текстом.

 

 

113

РЗМ. Хто насправді боягуз?

 

 

114

Закрiплення знань про будову тексту.

 

 

Мова і мовлення

115

Мовні та немовні звуки. Спорідненість мов.

 

 

116

Усне і писемне мовлення.

 

 

117

Слова ввічливості. Звертання.

 

 

118

Слова ввічливості. Звертання.

 

 

119

Виконання творчих мовних завдань

 

 

120

Перевірнa робота.

Диктант.

 

 

Повторення вивченого

121

РЗМ. Посади своє дерево

 

 

122

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення знань i вмiнь учнiв за темою «Звуки i букви. Склад. Наголос».

 

 

123

Узагальнення знань i вмiнь учнiв за темою «Звуки i букви. Склад. Наголос».

 

 

124

 

 

 

125

Закріплення знань учнів про частини мови.

 

 

126

Закріплення знань учнів про частини мови.

 

 

127

Закріплення знань учнів про частини мови.

 

 

128

 РЗМ. Скоро літо

 

 

129

Повторення вивченого про слово.

 

 

 

130

Повторення вивченого про слово.

 

 

 

131

Повторення вивченого про слово.

 

 

 

132

Повторення вивченого про речення.

 

 

133

Повторення вивченого про речення.

 

 

134

Повторення вивченого про речення.

 

 

135

Повторення вивченого про текст, види текстів.

 

 

136

Повторення вивченого про текст, види текстів.

 

 

137

Повторення вивченого про текст, види текстів.

 

 

138

Пiдсумок за рік. 

 

 

 

Автор: Яриновська Олена Петрівна
Опублікував: OlenaPetrivna1970 , 17 Липня 2018, 14:01. Переглядів: 1520
Видалити Відміна
Забанити Відміна