Закрити
Оновлене календарне планування з математики 2 клас
FacebookTwitterLivejournal

Оновлене календарне планування з математики 2 клас

МАТЕМАТИКА

(за підручником  Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька )

Підручник

Умовні позначення:

Зведений перелік тематичних перевірних робіт,

які проводять в 1-4 класах з математики

Вид перевірки

2 клас

 

І

сем.

ІІ

сем.

 

Тематична контрольна робота

4

3

 

Тематична контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень

 

1

 

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

 

Загальна кількість перевірок за семестр

4

4

 

К.р. №1

К.р. №2

К.р. №3

К.р. №4

Дата

 

 

 

 

               

 

I семестр (4 години на тиждень)

Номер   уроку

 

 

Тема уроку

 

 

Дата

 

Сторінки

підручника

та

зошита

 

I семестр

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 1 КЛАС

1

Лічба в межах 100. Одноцифрові та двоцифро­ві числа. Додавання і віднімання в межах 20. Складання і розв’язування простих задач

 

 

4

 

2

Додавання і віднімання в межах 20. Задачі на знаходження суми, різниці двох чисел. Структурна форма запису задач

 

5

 

3

Утворення чисел у межах 100. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Послідовність чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Аналіз тексту задачі

 

6

 

4

Позиційний принцип запису чисел. Порівняння чисел у межах 100. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Аналіз тексту задачі

 

 

8

 

5

Розрядний склад двоцифрових чисел. Числові рівності та нерівності. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Сутність процесу розв’язування задач. Доба. Тиждень

 

8-10

 

6

Додавання і віднімання на основі десяткового складу чисел. Задачі на різницеве порівняння. Рік. Місяць

 

10-11

 

 

7

Додавання і віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд. Пряма. Промінь. Відрізок. Творча робота над задачею (доповнення задачі різними запитаннями)

 

11-12

 

8

Позначення відрізків буквами латинського алфавіту. Вимірювання довжин відрізків. Одиниці вимірювання довжини: 1 дециметр, 1 сантиметр. Складання задач за малюнком і запитанням. Істинні та хибні висловлювання

 

12-13

 

9

Назви компонентів та результати дії  додавання. Рівняння. Задачі на знаходження невідомого доданка. Побудова відрізків заданої довжини

 

14-16

 

10

Переставний закон додавання. Порівняння числових виразів. Задачі на знаходження суми, невідомого доданка

 

16-17

 

11

Дія віднімання. Назви компонентів та результату дії віднімання. Рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Многокутники

 

17 — 18

 

12

Одиниця вимірювання маси — кілограм. Рівняння. Задачі на знаходження невідомого від'ємника. Істинні та хибні висловлювання

 

 

19-20

 

13

Взаємозв’язок дій додавання і віднімання. Розв’язування і порівняння простих задач. Одиниці вартості — копійка, гривня. Співвідношення між одиницями вартості.

 Самостійна робота №1

 

 

20-21

 

14

Додавання і віднімання в межах 100. складання та розв’язування задач за коротким записом. Розпізнавання геометричних фігур.  Одиниця вимірювання місткості — літр.

 

 

21-22

 

 

15

Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 1

 

За зошитом для КНД з математики

16

Аналіз контрольної роботи Узагальнення і систематизація знань, отриманих при вивченні розділу 1

 

28.09

23

 

ТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ І  ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 20 3  ПЕРЕХОДОМ  ЧЕРЕЗ  РОЗРЯД

17

Додавання і віднімання числа 2 з переходом через деся­ток. Додавання і віднімання числа частинами. Прямі і обернені прості задачі. Побудова відрізків заданої довжини

 

24

 

18

Додавання і віднімання числа 3 з переходом через деся­ток. Знаходження довжини ламаної. Прості задачі в прямій і простій формі

 

25-26

 

19

Додавання і віднімання числа 4 з переходом через деся­ток. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі. Істинні та хибні висловлювання

 

27-28

 

20

Додавання і віднімання чисел 2, 3 і 4 з переходом через десяток. Вирази зі змінною. Залежність результатів арифметичних дій + і – від зміни одного з компонентів при сталому іншому. Прямий та непрямі кути. Побудова прямого кута на аркуші паперу в клітинку

 

28—30

 

           

 

21

Додавання і віднімання числа 5 з переходом через деся­ток. Ознайомлення зі складеною задачею

 

30-32

 

22

Додавання і віднімання числа 5 з переходом через десяток. Складена задача, що містить збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Многокутники та його елементи: вершини, сторони, кути. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Периметр многокутника. Розпізнавання геометричних фігур

 

32-34

 

23

Додавання і віднімання числа 6 з переходом через деся­ток. Застосування переставного закону при додаванні виду 5+6. Обчислення значень виразів зі змінною. Прямокутник та його елементи. Властивість протилеж­них сторін прямокутника. Розв'язування задач на знаходження суми трьох доданків

 

34—35

 

24

Додавання і віднімання числа 7 з переходом через деся­ток. Застосування переставного закону додавання. Складання та розв'язування задач за графічними схемами. Побу­дова прямокутника за даними сторонами.

Самостійна робота №2

 

36-37

 

25

Повторення вивчених випадків додавання і віднімання чисел з переходом через десяток. Розв’язування  і порівняння задач. Квадрат. Побудова квадрата за даними сторонами. Порівняння іменованих чисел

 

37-38

 

26

Додавання і віднімання числа 8 з переходом через деся­ток. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного

 

38-39

 

27

Перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання. Складені задачі. Обчислення значень виразів зі змінного на одну дію

 

39-41

 

28

Додавання і віднімання числа 9 з переходом через деся­ток. Периметр прямокут­ника. Формула периметра прямокутника

 

41-43

 

 

29

Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 2

 

За зошитом для КНД з математ.

30

Аналіз контрольної роботи Додавання і віднімання чисел у межах 20 з переходом через десяток. Узагальнена таблиця + і – одноцифрових чисел. Складені задачі. Периметр квадрата

 

43-44

 

 

31

Розв'язування складених задач двома способами (ознайомлення). + і – іменованих чисел.

 

 

44-46

 

 

32

Застосування дужок для запису виразів. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки. Розв'язування складених задач. Задачі з двома запитаннями. Складені задачі

 

46-47

 

 

33

Додавання числа до суми. Віднімання числа від суми. Порядок виконання дій у виразах без дужок і з дужками. Розв'язування задач на дві дії виразом.  

 

47-48

 

 

34

Додавання суми до числа. Віднімання суми від числа. Порядок виконання дій у виразах без дужок і з дужками. Розв'язування задач на дві дії виразом.  

 

 

49-50

 

 

35

Читання, запис і обчислення значень виразів, що містять дії 1-го ступеня, без дужок і з дужками. Складені задачі

 

50

 

УСНЕ ДОДАВАННЯ  І  ВІДНІМАННЯ  ЧИСЕЛ  У  МЕЖАХ   100

3 ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ  РОЗРЯД

36

Додавання одноцифрового числа до двоцифрового (загальний випадок: 37 + 6). Задачі на дві дії (+ і –), які є комбінаціями простих задач вивчених видів.

 

52-53

 

37

Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел у процесі обчислення. Округлення чисел. Задачі на дві дії (+ і –), які є комбінаціями простих задач вивчених видів.

 

53-54

 

38

Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел способом округлення. Задачі на дві дії (+ і –), які є комбінаціями простих задач вивчених видів.

 

54-55

 

39

Додавання двоцифрового числа до одноцифрового з переходом через розряд. Розв’язування задач різними способами.

 

56-57

 

40

Віднімання одноцифрового числа від круглого (40 — 8). Задачі на знаходження невідомого доданка. Задачі на дві дії

 

57-59

 

41

Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового (35 — 7). Задачі на дві дії (+ і –), які є комбінаціями простих задач вивчених видів.

 

59-61

 

         

 

42

Застосування прийомів усного + і – двоцифрових чисел у процесі обчислень та розв’язування задач. Самостійна робота №3

 

61-62

 

43

Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового способом округлення. Порівняння виразу і числа. Творча робота над задачею

 

62-63

 

44

+ і – одноцифрового числа до двоцифрового з переходом через розряд. Розв'язування задач різними способами

 

63-64

 

45

Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд (27 + 15). Задачі, які містять пряме і непряме збільшення або зменшення числа на кілька одиниць

 

64—65

 

46

Тематичне оцінювання знань Контрольна робота №3

 

За зошитом для КНД з математики

47

Аналіз контрольної роботи

Додавання двоцифрових чисел різними способами. Складені задачі, які містять  непряме збільшення або зменшення числа на кілька одиниць

 

65-66

 

48

Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Додавання іменованих чисел. Творча робота над задачею. Задачі на знаходження периметра прямокутника

 

66—68

 

49

Додавання двоцифрових чисел. Перевірка правильності виконання дій додавання. Порівняння іменованих чисел. Задачі на знаходження суми трьох доданків

 

68-69

 

50

Віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд (45 — 27). Різні способи віднімання. Дії з іменова­ними числами. Складені задачі, які містять непряме збільшення або зменшення числа на кілька одиниць

 

69-70

 

51

+ і – двоцифрових чисел. Перевірка правильності виконання дії віднімання. Складені задачі, які містять непряме збільшення або зменшення числа на кілька одиниць

 

70-72

 

52

Одиниця вимірювання маси — центнер. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Вимірювальні прилади. + і – іменованих чисел

 

72-73

 

53

Віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд (40 — 27).Різні способи віднімання. Складені задачі, що містять збільшення (зменшення) числа або суми двох чисел на кілька одиниць

 

73-74

 

54

Закріплення прийомів усного + і – двоцифрових чисел. Взаємозв’язок між діями + і –. Розв’язування задач вивчених видів. Конструювання геометричних фігур з інших фігур

 

75-76

 

55

Закріплення прийомів + і – чисел у межах 100 з переходом через розряд. Складання плану розв’язання задачі

Самостійна робота №4

 

76-78

 

56

Закріплення прийомів + і – чисел у межах 100 з переходом через розряд. Заміна складеного іменованого числа простим, і простого – складеним. Розв’язування задач вивчених типів.

 

78-79

 

57

Тематичне оцінювання знань Контрольна робота № 4

 

За зошитом для КНД з математ.

58

Аналіз контрольної роботи

Коло, круг та їх елементи. Творча робота над задачею

 

79-81

 

59

Розпізнавання геометричних фігур. Істинні та хибні висловлювання. . Розв'язування задач на дві дії вивчених видів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81-83

 

II СЕМЕСТР

К.р. №5

К.р. №6

К.р. №7

К.р. №8

Дата

 

 (перевірка

навичок усних обчислень)

 

 

         

 

60.

+ і – двоцифрових чисел з переходом через розряд. Обчислення значень виразів із змінною на одну та дві дії. Розпізнавання кола і круга за істотними ознаками. Розв’язування простих і складених задач вивчених видів.

 

 

83

 

61.

Закріплення прийомів + і – чисел у межах 100. Задачі на знаходження периметра прямокутника. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць

 

83-84

 

62.

Закріплення прийомів + і – чисел у межах 100. Порівняння іменованого числа та суми або різниці іменованих чисел. Задачі на знаходження третього числа за сумою двох інших

 

84-85

 

63.

+ і – чисел у межах 100. Розпізнавання геометричних фігур. Складені задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць

 

 

86

 

64.

Урок – подорож. Математичні цікавинки від королеви математики

 

88

 

           

 

65.

Закріплення вивчених способів додавання і віднімання. Складання істинних рівностей. Порівняння виразів і чисел. Розв'язування задач. (№№ 501-508).

 

 

66.

Закріплення вивчених способів додавання і віднімання. Розв'язування задач на час.(№№ 509-515).

 

 

Множення і ділення. Табличне множення і ділення

67.

Ознайомлення учнів із дією множення. Знак множення. Розв'язування задач на множення. (№№ 516-521).

 

 

 1.  

Читання прикладів на множення. Назви компонентів та ре­зультату дії множення. Розв'язування задач на множення. (№№522-530).

 

 

 

 1.  

Переставний закон множення. Порівняння виразів і числа. Розв'язування задач на множення. (№№ 531-539).

 

 

 1.  

Таблиця множення числа 2. Розв'язування задач на мно­ження. Обчислення периметра квадрата. (№№ 540-547).

 

 

 1.  

Збільшення числа на кілька одиниць і у кілька разів. Закрі­плення таблиці множення числа 2. Порівняння виразів, що містять табличні випадки множення числа 2. (№№ 548-557).

 

 

 1.  

Ознайомлення учнів із дією ділення. Знак ділення. Читання рівностей. Розв'язування задач. (№№ 558-566).

 

 

 1.  

Зв'язок дій множення і ділення. Складання прикладів на ділення з прикладів на множення.  Розв'язування задач. (№№ 567-573).

 

 

 1.  

Таблиця ділення на 2. Обчислення значень виразів. Розв'я­зування задач на множення і ділення (№№574-582).

 

 

 1.  

Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Розв'я­зування задач на множення і ділення. (№№ 583-592).

 

 

 1.  

Назви компонентів та результату дії ділення. Зменшення числа на кілька одиниць і у кілька разів. Розв'язування за­дач на застосування таблиці ділення на 2. (№№ 593-599).

 

 

 1.  

Повторення таблиць множення числа 2 та ділення на 2. Розв'язування задач. Порівняння виразів. (№№' 600-609).

Самостійна робота №5

 

 

 1.  

Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Розв'я­зування задач на множення і ділення. (№№ 610-619).

 

 

 1.  

Множення числа 1 і множення на 1. Ділення на 1. Ділення однакових чисел. Порівняння виразів. Розв'язування задач. (№№620-627).

 

 

 1.  

Тематичне оцінювання знань Контрольна робота № 5

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Порів­няння виразів. Розв'язування задач.

 (№№ 628-635)

 

 

 1.  

Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Знаходження   значень   виразів   на  дії  різного   ступеня. Розв'язування задачі двома способами. (№№ 636-644).

 

 

 1.  

Закріплення таблиці множення числа 3. Складання прикла­дів на ділення із прикладів на множення. Складання й розв'язування задач. (№№ 645-655).     

 

 

 1.  

Таблиця ділення на 3. Складання задач за малюнком і запи­таннями, за поданим розв'язанням. (№№ 656-663).

 

 

 1.  

Розв'язування вправ і задач на застосування таблиці ділен­ня на 3. Порівняння виразів і чисел. (№№ 664-673).

 

 

 1.  

Взаємозв'язок дій множення і ділення. Обчислення значень виразів із буквами. Розв'язування задач. (№№674-682).

 

 

 1.  

Повторення вивчених таблиць множення і ділення. Доповнен­ня рівностей. Розв'язування задач. (№№ 683-692).

 

 

 1.  

Таблиця множення числа 4. Розв'язування вправ і задач на засвоєння таблиці множення числа 4 .(№№  693-700).

 

 

 1.  

Таблиця ділення на 4. Застосування таблиці ділення для знаходження значень виразів та розв'язування задач. Розв'язування рівнянь. (№№ 701-708).

 

 

 1.  

Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого множни­ка. Креслення многокутників. Розв'язування задач (№№ 709-718).

 

 

 1.  

Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого діленого і невідомого дільника. Розв'язування задач (№№ 719-728).

 

 

 1.  

Розв'язування вправ і задач на засвоєння таблиць множення числа 4 і ділення на 4. (№№ 729-735).

 

 

 1.  

Таблиця множення числа 5. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Порівняння виразів. Розв'язування задач. (№№ 736-743)

 

 

 1.  

Таблиця ділення на 5. Застосування таблиці для знаходження значення виразів і розв'язування задач. Розв'язування рівнянь (№№ 744-752).

Самостійна робота №6

 

 

 1.  

Розв'язування вправ та задач на засвоєння таблиць множення числа 5 і ділення на 5. (№№ 753-761).

 

 

 1.  

Розв'язування вправ та задач на засвоєння таблиць мно­ження   числа 5   і   ділення   на 5.   Розв'язування   рівнянь. (№№ 762-772).

 

 

 1.  

Тематичне оцінювання знань Контрольна робота № 6 з перевірки сформованості навичок усних обчислень.

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 6. Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником. Дії з іменованими числами. Розв'язування задач.

(№№ 773-781).

 

 

99.

Визначення часу за годинником. Розв'язування задач на час. Рік. Місяць. Доба. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. (№№ 782-789)

 

 

 1.  

Визначення часу за годинником. Розв'язування задач на час. Календар. (№№ 790-799).

 

 

 1.  

Таблиця ділення на 6. Розв'язування задач і прикладів, що містять ділення на 6. Розв'язування рівнянь. (№№ 800-809).

 

 

 1.  

Вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Розв'язування задач двома способами. (№№ 810-816).

 

 

 1.  

Кратне порівняння чисел. Розв'язування і порівняння задач на    кратне    порівняння.    Обчислення    значень    виразів. (№№817-825).

 

 

 1.  

Таблиця множення числа 7. Обчислення значень виразів на дві дії різного ступеня. Порівняння виразів. Розв'язування задач. (№№ 826-834).

 

 

 1.  

Розв'язування прикладів та задач, що містять множення числа 7. Порядок виконання дій у виразах. Розв'язування рівнянь. (№№ 835-845).

 

 

 1.  

Таблиця ділення на 7. Обчислення значень виразів на дві дії різного ступеня. Розв'язування рівнянь і задач.  (№№ 846-854).

 

 

 1.  

Вправи на закріплення вивчених таблиць множення і ділен­ня. Розв'язування задач. (№№ 855-864).

 

 

 1.  

Зміна значення добутку під час зміни одного множника при сталому другому. Порівняння виразів, що містять табличні випадки множення. Розв'язування задач.

 (№№ 865-877).

 

 

109.

Вправи на закріплення вивчених таблиць множення і ділен­ня. Складання та обчислення виразів. Визначення часу за го­динником. (№№ 878-887).

 

 

 1.  

Вправи на закріплення вивчених таблиць множення і ділен­ня.

 Самостійна робота №7

 

 

 1.  

Тематичне оцінювання знань Контрольна робота № 7

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

 

 

 1.  

Таблиця множення числа 8. Порівняння виразів. Розв'язування задач. (№№ 888-896).

 

 

 

 1.  

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8. Розпізнавання геометричних фігур. (№№ 897-904).

 

 

 1.  

Таблиця ділення на 8. Вправи на застосування таблиці ді­лення на 8. Розв'язування рівнянь і задач. (№№ 905-914).

 

 

 1.  

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Складан­ня і розв'язування рівняння. Розпізнавання геометричних фігур. (№№ 915-923).

 

 

 1.  

Таблиця множення числа 9. Обчислення виразів на дві дії різного ступеня. Задачі на суму двох добутків. (№№ 924-931).

 

 

 1.  

Вправи на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Розв'язування задач.

 (№№ 932-941).

 

 

 1.  

Таблиця ділення на 9. Вправи й задачі на застосування таб­лиці ділення на 9. Задачі на зведення до одиниці. Знахо­дження частини числа (№№ 942-948).

 

 

 1.  

Множення числа 0 і множення на 0. Ділення нуля. Немож­ливість ділення на 0. Розв'язування задач. (№№ 949-957). Самостійна робота №8

 

 

119.

Множення і ділення на 10.Обчислення значення виразів на дії різного ступеня. Розв'язування задач (№№ 958-967).

 

 

 1.  

Вправи і задачі на закріплення вивчених способів множен­ня і ділення. Складання рівностей і нерівностей. Розпізнавання геометричних фігур (№№ 968-976).

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань учнів. Розв'язування задач із логічним навантаженням (№№ 977-985)

 

 

Повторення вивченого у 2 класі

 1.  

Повторення усної і письмової нумерації чисел першої сотні. Порівняння чисел. Розв'язування задач (№№ 1-6, с. 154).

 

 

123.

Повторення випадків додавання і віднімання виду 26 + 8, 26-8. Знаходження значень виразів із буквою. Розв'язування задач (№№ 8-16, с. 155).

 

 

 

 

124.

Повторення додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд виду 35 + 27. Розв'язування рівнянь і задач (№№ 17-26, с. 156).

Самостійна робота №9

 

 

 1.  

Тематичне оцінювання знань Контрольна робота № 8 (РІЧНА)

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Повторенное вивченого матеріалу. Узагальнення і система­тизація знань учнів.

 

 

 1.  

Повторення віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток виду 34-18. Перетворення іменованих чисел. Розв'язування задач (№№27-34, с. 157).

 

 

 1.  

 Повторення вивченого про множення і ділення. Обчислення периметра прямокутника. Розв'язування задач (№№ 35-43, с. 158).

 

 

 1.  

Можна додати кілька уроків на розсуд вчителя за додатковою літературою, конкурси, вікторини.

 

 

 1.  

Узагальнюючий урок за рік

 

 

 

 

Автор: Яриновська Олена Петрівна
Опублікував: OlenaPetrivna1970 , 17 Липня 2018, 14:11. Переглядів: 1251
Видалити Відміна
Забанити Відміна